html атрибут valuetype

Атрибут valuetype забезпечує механізм визначення типу даних що передаються батьківському об'єкту через атрибут value.

Синтакс

<param valuetype="data|object|ref">

Атрибут valuetype може отримувати 3 значення :

data

Значення атрибута є рядком.

object

Ідентифікатор об'єкта на сторінці, який задається через атрибут id.

ref

Значенням атрибута виступає URL.

Переглядачі

Переглядач

1

1

1

4

1


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута valuetype теґа <param>

<!DOCTYPE">

 <head>

  <title>Тег PARAM, атрибут valuetype</title>

 </head>

 <body>

  <p><object width="400" height="320">

   <param name="src" value="video/snowman.mp4" valuetype="ref" type="video/mp4" />

  </object></p>

 </body>

</html>

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Немає жодної різниці.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.