html атрибут value

Атрибут value HTML тега <progress> вказує вже виконану частину процесу. Значення можуть зміниться при роботі скриптів.

11b744d8e321a0058531eeafafce800f.png

Синтаксис

<progress value="number">

Атрибут value може отримувати єдине значення :

number

Вказує вже виконану частину процесу. Це повинно бути позитивне число з плаваючою точкою між 0 і значенням атрибута max, або між 0 і 1 якщо атрибут max не використовується.

Переглядачі

Переглядач

6+

6+

5.1+

11+

10+

12+

Переглядач

2.2+

1+

6+

7+


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута value теґа <progress>

See the Pen progress_value_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут value тега <progress> з'явився тільки в HTML5.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.