html атрибут autofocus

Атрибут autofocus вказує, що список має отримати фокус одразу після завантаження сторінки.

Атрибут autofocus - це логічний атрибут.

Не вдалось завантажити зображення

Порада:

autofocus для коректної роботи встановлюйте тільки на один елемент сторінки

Синтакс

<select autofocus>


...


</select>

Атрибут autofocus не має жодного значення :

Переглядачі

Переглядач

8+

4+

4+

10+

10+

12+

Переглядач

1+

8+

4+

4+

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута autofocus теґа <select>

<!DOCTYPE html>


<html>


 <head>


 <title>Атрибут тега select - autofocus</title>


 </head>


 <body>


 <form> 


  <select name="num" autofocus>


  <option value="1">uno</option>


  <option value="2">dos</option>


  <option value="3">tres</option>


  <option value="4">cinco</option>


  </select>


 </form> 


 </body>


</html>

Приклад використання HTML атрибута autofocus теґа <select> Якщо приклад не працює скопіюте код на совю сторінку

See the Pen select.autofocus_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


У XHTML, атрибут minimization заборонений, а атрибут autofocus повинен бути визначений як <select autofocus="autofocus">.

Атрибут autofocus став доступний для тега <select>

Різниця між XHTML та HTML


У XHTML, атрибут minimization заборонений, а атрибут autofocus повинен бути визначений як <select autofocus="autofocus">.