html атрибут size

Атрибут size визначає кількість видимих опцій в списку (висоту списку).

не вдалось завантажити зображення

Якщо значення атрибута size більше 1, але менше, ніж загальне число елементів в списку, браузер додасть смугу прокрутки, щоб вказати, що є більше можливостей для перегляду.

Нотатка:

У Chrome і Safari, цей атрибут може не працювати як очікувалося для значень size="2" та size="3".

Синтакс

<select size="number">...</select>

Атрибут size може отримувати єдине значення :

number

Число видимих елементів в списку. Значення без задання дорівнює 1.

Якщо атрибут multiple присутній, то значення без задання дорівнює кількості елементів в списку.

Переглядачі

Переглядач

1+

1+

1+

3.5+

3+

1+

Переглядач

1+

1+

1+

1+

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута size теґа <select>

See the Pen select.szie_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

В цьму прикладі ви можтте задати атрибут size в межах від 0 до 50.

See the Pen select.szie_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Немає жодної різниці.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.