html атрибут media

Атрибут media визначає пристрій для якого призначений CSS.

Цей атрибут використовується для вказівки того, що цільової URL призначений для спеціальних пристроїв (наприклад, iPhone) або сторінки для друку і т.і..

Можливі оператори

  • And - Вказує на оператор AND
  • Not - Вказує на оператор NOT
  • , - Вказує на оператор OR
Нотатка:

Цей атрибут є чисто консультативним.

Синтаксис

<style media="value">

Атрибут media може отримувати 22 значення :

all

Без задання. Підходить для всіх пристроїв.

aural

Синтезатори мови.

braille

Пристрої зворотного зв’язку Брайля.

handheld

Кишенькові пристрої (маленький екран, обмежена пропускна здатність).

projection

Проектори.

print

Для друку.

screen

Для екранів комп’ютерів.

tty

Телетайпи та аналогічні методи ЗМІ з використанням сітки символів із фіксированим кроком.

tv

Для пристроїв телебачення.

width

Визначає ширину цільової області відображення. Допускається використовувати префікси «min-» та «max-». Приклад: media="screen and (min-width:500px)"

height

Визначає висоту цільової області дисплея. Допускається використовувати префікси «min-» та «max-». Приклад: media="screen and (max-height:700px)"

device-width

Визначає ширину цільового відображення/паперу. Допускається використовувати префікси «min-» та «max-». Приклад: media="screen and (device-width:500px)"

device-height

Вказує висоту цільового відображення / паперу. Допускається використовувати префікси «min-» та «max-». Приклад: media="screen and (device-height:500px)"

orientation

Визначає орієнтацію цільового режиму відображення Можливі значення: "portrait" або "landscape" Приклад: media="all and (orientation: landscape)"

aspect-ratio

Визначає співвідношення width/height цільового дисплея. Допускається використовувати префікси «min-» та «max-». Приклад: media="screen and (aspect-ratio:16/9)"

device-aspect-ratio

Задає співвідношення device-width/device-height цільового дисплея. Допускається використовувати префікси «min-» та «max-». Приклад: media="screen and (aspect-ratio:16/9)"

color

Визначає кількість біт на колір цільового дисплея. Допускається використовувати префікси «min-» та «max-». Приклад: media="screen and (color:3)"

color-index

Визначає кількість кольорів цільового дисплея який він може обробляти. Допускається використовувати префікси «min-» та «max-». Приклад: "screen and (min-color-index:256)"

monochrome

Задає кількусть бітів на піксель в буфері кадру монохромних зображень. Допускається використовувати префікси «min-» та «max-». Приклад: media="screen and (monochrome:2)"

resolution

Визначає щільність пікселів (точок на дюйм або точок на сантиметр) цільового пристрою відображення. Допускається використовувати префікси «min-» та «max-».

scan

Визначає метод сканування дисплею. Можливі значення: "progressive" та "interlace". Приклад: media="tv and (scan:interlace)"

grid

Вказує, якщо пристрій виведення це сітка або растрове зображення. Можливі значення: "1" для сітки, і "0" в іншому випадку. Приклад: media="handheld and (grid:1)"

Переглядачі

Переглядач

1

1

1

1

1


Мобільних переглядачів ще не додано.


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута media теґа <style>

<style media="print">


h1 {color:#000000;}


p {color:#000000;}


body {background-color:#FFFFFF;} 


</style>

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Немає жодної різниці.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.