html атрибут align

Атрибут align HTML тега <tbody> задає вирівнювання по горизонталі для всіх комірок в межах <tbody>. Якщо потрібно застосувати різне вирівнювання для кожної клітинки, скористайтеся стилями або використовуйте атрибут align для елемента <td> чи<th>.

290262548ede633f377db9a96fcd2ca1.png

Нотатка:

IE в таблицях не правильно трактує значення "justify". Замість вирівнювання по ширині, вміст буде вирівняний по центру.

Нотатка:

Жоден з основних браузерів не підтримує значення "char".

Синтаксис

<tbody align="left|right|center|justify|char">

Атрибут align може отримувати 5 значень :

left

Вирівнювання по лівому краю.

right

Вирівнювання по правому краю.

center

Вирівнювання по центру.

justify

Вирівнювання по ширині (одночасно по правому і лівому краю).

char

Вирівнювання по символу

Переглядачі

Переглядач

1+

1+

1+

3.5+

3+

12+

Переглядач

1+

1+

1+

1+


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута align теґа <tbody>

See the Pen Tbody_align_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Найпростіший приклад використання HTML атрибута align теґа <tbody>

See the Pen Tbody_align2_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут align тега <tbody> більше не підртимується в HTML5. Використовуйте CSS властивість text-align. Наприклад: <tbodystyle="text-align:right">

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.