html атрибут valign

Встановлює вертикальне вирівнювання вмісту осередків в контейнері <tbody>. За замовчуванням контент осередку розташовується по її вертикалі в центрі.

c29e5a44a54129e7725faed6384844af.png

Синтаксис

<tbody valign="top|middle|bottom|baseline">

Атрибут valign може отримувати 4 значення :

top

Вирівнювання вмісту комірок по верхньому краю рядка.

middle

Вирівнювання по середині.

bottom

Вирівнювання по нижньому краю.

baseline

Вирівнювання по базовій лінії, при цьому відбувається прив'язка вмісту комірок рядка до однієї лінії.

Переглядачі

Переглядач

1+

1+

1+

3.5+

3+

12+

Переглядач

1+

1+

1+

1+


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута valign теґа <tbody>

See the Pen Tbody_valign_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Найпростіший приклад використання HTML атрибута valign теґа <tbody>

See the Pen Tbody_valign1_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут тега <tbody> більше не підртимується в HTML5. Використовуйте CSS властивість vertical-align. Наприклад: <tbody style="vertical-align:bottom">

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.