html атрибут autofocus

Атрибут autofocus - це логічний атрибут. Коли атрибут autofocus присутній, він вказує, що область тексту повинна автоматично отримувати фокус при завантаженні сторінки. В таокму полі можна писати зразу без переключення на нього.

de06b801007df450322be239f0288328.gif

Синтаксис

<textarea autofocus>

Атрибут autofocus не має жодного значення :

Переглядачі

Переглядач

8+

4+

4+

10+

10+

12+

Переглядач

2,3+

8+

4+

4+


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута autofocusтеґа <textarea>.

See the Pen textarea.autofocus_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут autofocus для тегу <textarea> з’явився тільки у HTML5.

Різниця між XHTML та HTML


У XHTML мінімізований запис атрибутів заборонено, тому атрибут autofocus повинен бути визначений як <textarea autofocus="autofocus">.