html атрибут maxlength

Атрибут maxlength (HTML тега <textarea>) вказує максимальну кількість символів, яке може міститися в текстовій області (при досягненні заданого числа символів подальше введення неможливе).

262ed41ba6ff0775d4dd772ee264ebe5.png

Синтаксис

<textarea maxlength="number">

Атрибут maxlength може отримувати єдине значення :

number

Максимальна кількість символів у текстовому полі.

Переглядачі

Переглядач

8+

4+

4+

11.5+

10+

12+

Переглядач

2.3+

1+

4+

4+


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута maxlength теґа <textarea>

See the Pen Textarea.maxlength_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Найпростіший приклад використання HTML атрибута maxlength теґа <textarea>

See the Pen Textarea.maxlength1_css_in_ua by css.in.ua (@css_in_ua) on CodePen.

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут maxlength для тегу textarea з’явився тільки у HTML5.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.