html атрибут charoff

Якщо атрибут align встановлено як char, а для атрибута char в якості значення заданий символ, то за допомогою атрибута charoff можна зміщувати вміст комірок вліво або вправо щодо заданого символу.

Так, charoff = "3" означає, що браузер повинен змістити вміст комірки на три символи вправо, а charoff = "- 3" - змістити на три символу вліво.

Синтакс

<tfoot charoff="number">

Атрибут charoff може отримувати єдине значення :

number

Визначає зміщення.

Позитивне число вказує зміщення праворуч.

Негативні числа задає зміщення ліворуч.

Переглядачі

Переглядач

0

0

0

0

0


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута charoff теґа <tfoot>

<table>
  <tr>
   <th>Month</th>
   <th>Savings</th>
  </tr>
  <tr>
   <td>January</td>
   <td>$100</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>February</td>
   <td>$80</td>
  </tr>
 <tfoot align="char" char="." charoff="2">
  <tr>
   <td>Sum</td>
   <td>$180.00</td>
  </tr>
 </tfoot> 
</table>

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут charoff тега <tfoot> більше не підртимується в HTML5.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.