html атрибут charoff

Якщо атрибут align встановлено як char, а для атрибута char в якості значення заданий символ, то за допомогою атрибута charoff можна зміщувати вміст комірок вліво або вправо щодо заданого символу.

Так, charoff = "3" означає, що браузер повинен змістити вміст комірки на три символи вправо, а charoff = "- 3" - змістити на три символу вліво.

Синтаксис

<thead charoff="number">

Атрибут charoff може отримувати єдине значення :

number

Визначає зміщення. Позитивне число вказує зміщення праворуч. Негативні числа задає зміщення ліворуч.

Переглядачі

Переглядач

0

0

0

0

0


Мобільних переглядачів ще не додано.


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Найпростіший приклад використання HTML атрибута charoff теґа <thead>

<table>


 <thead charoff="<число>">


  <tr>


   <td> ... </td>


  </tr>


 </thead>


 <tfoot> ... </tfoot>


 <tbody> ... </tbody>


</table>

Різниця між HTML 4.01 та HTML5


Атрибут charoff тега <thead> більше не підртимується в HTML5.

Різниця між XHTML та HTML


Немає жодної різниці.