Наповнення JS розділу

Добридень, Пані та Панове, завдяки вам вдалося зібрати більше 19тис грн з необхідних 15тис на впровадження JS розділу.

JS розділ вже впроваджено - переходимо до його наповнення і почнемо бігти довгий марафон, адже JS має більше 1100 різноманітних методів, властивостей, подій і т.д., які необхідно описати.

Будемо працювати, і вдень, і вночі, щоб орієнтовно взимку закінчити наповнювати JS розділ!

Ви також можете допомогти нам в цьому. Долучайтеся до нашої спільноти в дискорді - ставайте її частиною і допомагайте нашому розвитку.

Також, підтримуйте нас матеріально.

JS метод Boolean.constructor()

Загальний опис

Boolean.constructor - це основна функція, що представляє булевий тип даних. Вона служить для створення нових об'єктів Boolean, які, в свою чергу, представляють два можливі булеві значення: true або false.

Цей конструктор є корисним у ситуаціях, коли вам потрібно створити об'єкт Boolean, а не просто булевий літерал. Хоча в більшості випадків використання булевого літералу є більш поширеним, конструктор дає можливість виконувати різноманітні операції зі створеними об'єктами.

let boolValue = new Boolean(false);
console.log(boolValue); // [Boolean: false]

Основні сфери застосування

Конструктор Boolean зазвичай використовується у ситуаціях, де вам потрібно використовувати методи або властивості, що належать прототипу Boolean. В інших випадках рекомендовано використовувати булеві літерали.

Конвертація типів: Коли ви передаєте значення до Boolean.constructor, воно автоматично конвертується в булеве значення.

let trueValue = new Boolean(1);
console.log(trueValue); // [Boolean: true]

let falseValue = new Boolean(0);
console.log(falseValue); // [Boolean: false]

Об'єкт проти літералу: Об'єкти, створені за допомогою Boolean.constructor, відрізняються від булевих літералів.

let objBool = new Boolean(false);
let litBool = false;

console.log(typeof objBool); // 'object'
console.log(typeof litBool); // 'boolean'

Важливі відмінні риси

Об'єкти, створені за допомогою Boolean.constructor, завжди будуть розглядатися як "truthy", незалежно від їх фактичного булевого значення. Це може призвести до непередбачуваної поведінки у умовних операторах.

let trickyBool = new Boolean(false);

if (trickyBool) {
  console.log("Це повідомлення буде виведено, хоча значення 'trickyBool' є false!");
}
Нотатка:

Навіть якщо ви створили об'єкт Boolean зі значенням false, він все одно буде розглядатися як "truthy" у умовних виразах. Щоб уникнути непередбачуваної поведінки, завжди використовуйте булеві літерали замість об'єктів Boolean.

let trickyBool = new Boolean(false);
if (trickyBool) {
  console.log("Це виконається, незважаючи на значення 'false' у 'trickyBool'!");
}
Нотатка:

Коли ви використовуєте Boolean.constructor, будьте уважні з автоматичною конвертацією значень. Наприклад, пустий рядок конвертується в false, але ненульове число – в true.

let example1 = new Boolean("");
console.log(example1); // [Boolean: false]

let example2 = new Boolean(5);
console.log(example2); // [Boolean: true]
Порада:

Пам'ятайте, що в більшості випадків краще використовувати булеві літерали замість об'єктів Bolean Об'єкти, створені за допомогою Boolean.constructor, можуть призвести до плутанини та непередбачуваних помилок у коді.

Тому рекомендується використовувати булеві літерали (true та false) замість використання Boolean.constructor. Це спростить ваш код і зменшить ризик помилок.

Порада:

Якщо ви вирішили використовувати Boolean.constructor або інші конструктори, рекомендується детально вивчити їх внутрішню реалізацію в ECMAScript специфікації. Це допоможе глибше розуміти, як JavaScript обробляє типи даних і їх конвертацію.

Синтаксис

new Boolean(value)
Boolean(value)

Параметри

Return

Переглядачі

Переглядач

1

1

1

4

12

Переглядач

4.4

18

4

1

Переглядач

0.10.0

1.0

Приклади


У цьому прикладі ми створюємо новий об'єкт Boolean з використанням Boolean.constructor. Як можна бачити, навіть якщо значення дорівнює false, об'єкт все одно існує і є інстансом класу Boolean.

// Створюємо новий об'єкт Boolean зі значенням false
let boolObj = new Boolean(false);

// Перевіряємо, чи є наш об'єкт інстансом Boolean
console.log(boolObj instanceof Boolean); // true

Boolean.constructor автоматично конвертує передані йому значення до булевого типу. Якщо передати число 0 або пустий рядок, конвертоване значення буде false.

// Створюємо об'єкти Boolean з різних значень
let boolFromNumber = new Boolean(0);
let boolFromString = new Boolean("");

console.log(boolFromNumber); // [Boolean: false]
console.log(boolFromString); // [Boolean: false]