Наповнення JS розділу

Добридень, Пані та Панове, завдяки вам вдалося зібрати більше 19тис грн з необхідних 15тис на впровадження JS розділу.

JS розділ вже впроваджено - переходимо до його наповнення і почнемо бігти довгий марафон, адже JS має більше 1100 різноманітних методів, властивостей, подій і т.д., які необхідно описати.

Будемо працювати, і вдень, і вночі, щоб орієнтовно взимку закінчити наповнювати JS розділ!

Ви також можете допомогти нам в цьому. Долучайтеся до нашої спільноти в дискорді - ставайте її частиною і допомагайте нашому розвитку.

Також, підтримуйте нас матеріально.

JS метод Boolean.valueOf()

Загальний опис

Boolean.prototype.valueOf() - це метод, який дозволяє вам отримати примітивне булеве значення об'єкта Boolean. Його головна мета - перетворити об'єкт Boolean на його базове булеве значення.

В JavaScript об'єкти Boolean і примітивні булеві значення - це дві різні сутності. Іноді може виникнути необхідність визначити або використовувати примітивне булеве значення об'єкта. Це особливо корисно, коли вам потрібно переконатися в точності типу даних.

Цей метод найчастіше використовується, коли ви працюєте з об'єктами Boolean і хочете отримати їхнє примітивне булеве значення. Якщо вам потрібно зробити строгу перевірку типу або порівняти об'єкт Boolean із примітивом, Boolean.prototype.valueOf() допоможе вам в цьому.

Основні сфери застосування:

 • Перевірка та обробка даних, отриманих від користувача або з інших джерел.
 • Робота з логічними операторами, коли потрібна строга типізація.
 • Перетворення об'єктів Boolean на примітиви для оптимізації коду.

Відмінність від інших методів: У відмінності від методу Boolean.prototype.toString(), який повертає рядкове представлення булевого значення, Boolean.prototype.valueOf() повертає саме примітивне булеве значення.

const boolObj = new Boolean(false);
console.log(boolObj.valueOf()); // виведе: false

Використання з іншими типами: Якщо ви спробуєте використовувати цей метод з не-Boolean об'єктом, ви отримаєте помилку.

const num = 123;
console.log(num.valueOf()); // виведе: 123
// але спроба викликати Boolean.prototype.valueOf() на числовому значенні викличе помилку.

Порівняння об'єкта і примітиву: При порівнянні об'єкта Boolean з булевим примітивом вони можуть бути рівними за значенням, але не рівними за типом.

const boolObj = new Boolean(true);
const boolPrim = true;

console.log(boolObj == boolPrim); // виведе: true
console.log(boolObj === boolPrim); // виведе: false, так як типи їх різні
Нотатка:

Хоча Boolean.prototype.valueOf() може здаватися корисним, в деяких випадках він може бути зайвим. У більшості випадків JavaScript автоматично перетворить об'єкти Boolean на їхні примітивні булеві значення там, де це потрібно. Тому перед тим, як використовувати Boolean.prototype.valueOf(), подумайте, чи дійсно вам потрібно це робити.

Приклад:

const boolObj = new Boolean(true);
if (boolObj) {
  console.log("Це правда!"); // Цей код виконається без використання valueOf()
}

Проте у випадках строгого порівняння або коли вам потрібна особлива увага до типів, Boolean.prototype.valueOf() стає незамінним інструментом. Маючи це на увазі, завжди слід усвідомлювати різницю між булевими об'єктами та булевими примітивами, і використовувати Boolean.prototype.valueOf() у випадках, коли це дійсно необхідно.

Нотатка:

Якщо вам потрібно зробити строге порівняння між об'єктом Boolean та примітивом, завжди використовуйте Boolean.prototype.valueOf(). Це допоможе вам уникнути помилок та неочікуваних результатів.

const boolObj = new Boolean(true);
const boolPrim = true;

if (boolObj.valueOf() === boolPrim) {
  console.log("Об'єкт і примітив мають однакове значення!");
}

Синтаксис

valueOf()

Параметри

Return

Переглядачі

Переглядач

1

1

1

4

12

Переглядач

4.4

18

4

1

Переглядач

0.10.0

1.0

Приклади


Цей приклад дозволяє користувачеві ввести булеве значення (true або false) у текстове поле та отримати примітивне булеве значення об'єкта Boolean за допомогою методу Boolean.prototype.valueOf(). Після натиснення на кнопку результат відображається у параграфі під інпутом.

У цьому прикладі ми створюємо об'єкт Boolean зі значенням "false" та примітивний булевий тип з тим же значенням. Далі ми порівнюємо їх за допомогою valueOf() методу. Це потрібно для того, щоб отримати примітивне булеве значення з об'єкта Boolean. Таким чином, ми можемо порівняти два значення за допомогою строгого порівняння (===).

const boolObj = new Boolean(false);
const boolPrim = false;

if (boolObj.valueOf() === boolPrim) {
  console.log("Значення об'єкта та примітива співпадають");
} else {
  console.log("Значення об'єкта та примітива відмінні");
}

В JavaScript, коли ми створюємо об'єкт Boolean з деяким значенням, він може автоматично конвертувати це значення у булевий тип. У цьому прикладі ми створюємо два об'єкти Boolean: один з числовим значенням "1" (що є правдивим) і інший зі значенням null (що є хибним). Використовуючи метод valueOf(), ми можемо визначити, яке примітивне булеве значення містить кожний об'єкт, і вивести відповідне повідомлення.

const boolObj1 = new Boolean(1);
const boolObj2 = new Boolean(null);

console.log(boolObj1.valueOf() ? "boolObj1 є правдивим" : "boolObj1 є хибним");
console.log(boolObj2.valueOf() ? "boolObj2 є правдивим" : "boolObj2 є хибним");