Наповнення JS розділу

Добридень, Пані та Панове, завдяки вам вдалося зібрати більше 19тис грн з необхідних 15тис на впровадження JS розділу.

JS розділ вже впроваджено - переходимо до його наповнення і почнемо бігти довгий марафон, адже JS має більше 1100 різноманітних методів, властивостей, подій і т.д., які необхідно описати.

Будемо працювати, і вдень, і вночі, щоб орієнтовно взимку закінчити наповнювати JS розділ!

Ви також можете допомогти нам в цьому. Долучайтеся до нашої спільноти в дискорді - ставайте її частиною і допомагайте нашому розвитку.

Також, підтримуйте нас матеріально.

JS властивість Class.extends

Загальний опис

Ключове слово extends в JavaScript є основним елементом для реалізації наслідування в мові. Воно дозволяє новому класу успадковувати властивості та методи від існуючого класу, роблячи ваш код більш модульним, зрозумілим та легшим для підтримки.

Використання ключового слова extends є дуже корисним для побудови ієрархічних структур, де ви хочете уникнути дублювання коду. Це дозволяє вам створювати загальний "батьківський" клас, що містить загальну логіку, а потім додавати специфічні "дочірні" класи, які успадковують цю логіку, додаючи до неї свої особливості.

Ключове слово extends використовується у оголошенні класу. Після слова extends слідує назва класу, від якого потрібно успадкувати властивості. Це може бути корисно у великих програмах, структурованих навколо ООП (Об'єктно-Орієнтоване Програмування), а також у бібліотеках і фреймворках.

Приклад:

// Батьківський клас
class Animal {
 constructor(name) {
  this.name = name;
 }
 makeSound() {
  console.log('Some generic sound');
 }
}

// Дочірній клас
class Dog extends Animal {
 makeSound() {
  console.log('Woof');
 }
}

const myDog = new Dog('Buddy');
myDog.makeSound(); // Виводить 'Woof', а не 'Some generic sound'

У цьому прикладі, клас Dog успадковує властивості та методи від класу Animal, але також перевизначає метод makeSound.

Нотатка:

Якщо ви хочете використовувати один і той же метод, але з різною реалізацією в дочірніх класах, ключове слово extends дозволяє це зробити ефективно через поліморфізм.

Нотатка:

Дочірній клас може мати методи з тими ж самими назвами, що й у батьківському класі. Це називається перевизначенням методів.

Нотатка:

Ключове слово super може використовуватися для виклику відповідних методів батьківського класу.

Нотатка:

Статичні методи і властивості також успадковуються.

Синтаксис

class ChildClass extends ParentClass { /* … */ }

Значення

Return

Переглядачі

Переглядач

49

45

9

36

13

Переглядач

49

49

45

9

Переглядач

6.0.0

1.0

Приклади


В цьому прикладі ми створюємо два класи: Vehicle (базовий клас) та Car (дочірній клас). Клас Car успадковує властивості та методи від Vehicle. За допомогою ключового слова super ми викликаємо конструктор Vehicle, щоб успадкувати його властивості.

// Базовий клас "Транспортний засіб"
class Vehicle {
  constructor(brand, model) {
    this.brand = brand; 
    this.model = model;
  }
  
  // Функція для виведення інформації
  showInfo() {
    console.log(`Це ${this.brand} моделі ${this.model}`);
  }
}

// Клас "Автомобіль", який успадковує властивості і методи від "Транспортний засіб"
class Car extends Vehicle {
  constructor(brand, model, maxSpeed) {
    super(brand, model); // Виклик конструктора батьківського класу
    this.maxSpeed = maxSpeed;
  }
  
  showMaxSpeed() {
    console.log(`Максимальна швидкість: ${this.maxSpeed} км/год`);
  }
}

const bmw = new Car("BMW", "X5", 240);
bmw.showInfo(); // Виводить: "Це BMW моделі X5"
bmw.showMaxSpeed(); // Виводить: "Максимальна швидкість: 240 км/год"

В цьому прикладі ми створюємо клас User, який має основні властивості користувача: ім'я та вік. Ми також маємо метод displayInfo для відображення цих даних. Клас Student успадковує властивості та методи класу User, але також додає додаткову властивість - курс навчання.

Ми також додаємо новий метод displayStudentInfo, який виводить інформацію як про користувача, так і про студента. Таким чином, за допомогою ключового слова extends, ми можемо розширити можливості базового класу, додаючи нові властивості та методи, а також використовуючи вже існуючі.

// Базовий клас "Користувач"
class User {
  constructor(name, age) {
    this.name = name;
    this.age = age;
  }
  
  displayInfo() {
    console.log(`Ім'я: ${this.name}, Вік: ${this.age}`);
  }
}

// Клас "Студент", який успадковує властивості та методи від "Користувач"
class Student extends User {
  constructor(name, age, course) {
    super(name, age); // Виклик конструктора батьківського класу
    this.course = course;
  }
  
  displayStudentInfo() {
    this.displayInfo(); // Використання метода з батьківського класу
    console.log(`Курс: ${this.course}`);
  }
}

const oleksiy = new Student("Олексій", 20, "Математика");
oleksiy.displayStudentInfo(); 
// Виводить: "Ім'я: Олексій, Вік: 20"
// Виводить: "Курс: Математика"