Наповнення JS розділу

Добридень, Пані та Панове, завдяки вам вдалося зібрати більше 19тис грн з необхідних 15тис на впровадження JS розділу.

JS розділ вже впроваджено - переходимо до його наповнення і почнемо бігти довгий марафон, адже JS має більше 1100 різноманітних методів, властивостей, подій і т.д., які необхідно описати.

Будемо працювати, і вдень, і вночі, щоб орієнтовно взимку закінчити наповнювати JS розділ!

Ви також можете допомогти нам в цьому. Долучайтеся до нашої спільноти в дискорді - ставайте її частиною і допомагайте нашому розвитку.

Також, підтримуйте нас матеріально.

JS метод Date.UTC()

Загальний опис

Метод Date.UTC() - це статичний метод об'єкта Date, який призначений для конвертації дати і часу в мілісекунди з 1 січня 1970 року за Координованим універсальним часом (UTC), який є точкою відліку для представлення часу в JavaScript. Цей метод часто використовується для створення об'єктів дати на основі конкретних значень року, місяця, дня та інших компонентів часу.

Основна мета Date.UTC() - надати зручний спосіб конвертації конкретних дат і часів в часові значення, які можна використовувати для подальших обчислень і операцій дати/часу. Цей метод важливий для роботи з датами в середовищах, де часові зони та зміщення UTC відіграють важливу роль, таких як розробка веб-застосунків.

Зокрема, Date.UTC() відіграє ключову роль у визначенні дат та часу в універсальному форматі, дозволяючи розробникам створювати надійні та консистентні застосунки, незалежно від місцевого часу користувача. Він особливо корисний для розробки веб-сайтів і застосунків, що вимагають точного та консистентного представлення дати та часу.

При використанні Date.UTC(), розробники повинні вказати рік, місяць (з 0 для січня до 11 для грудня), день місяця, години, хвилини, секунди та мілісекунди як аргументи. Наприклад:

let utcMilliseconds = Date.UTC(2023, 0, 1, 12, 0, 0); // 1 січня 2023 року о 12:00:00 UTC

У цьому прикладі, utcMilliseconds буде містити число мілісекунд з 1 січня 1970 року до 1 січня 2023 року о 12:00:00 UTC.

Особливість методу Date.UTC() полягає в тому, що він завжди повертає час в мілісекундах за UTC, не зважаючи на місцевий час системи, на відміну від конструктора Date, який враховує місцевий час.

Для більш досвідчених програмістів може бути корисно знати, що, використовуючи значення, повернуте Date.UTC(), можна виконувати розширені обчислення та маніпуляції з датою та часом, такі як знаходження різниці між двома датами, конвертація в різні часові зони та інше.

Порада:

У JavaScript місяці індексуються з 0, отже, січень має індекс 0, а грудень - 11. Коли ви використовуєте Date.UTC(), будьте обережні та вказуйте правильний індекс місяця, щоб уникнути помилок у ваших датах.

let marchUTC = Date.UTC(2023, 2, 1); // 1 березня 2023 року, а не 1 лютого!
Порада:

Для розробників з великим досвідом, які працюють над складними проектами з численними обчисленнями дат, важливо використовувати Date.UTC() разом із специфічними оптимізаціями для забезпечення високої продуктивності та точності ваших обчислень.

Порада:

Після отримання значення з Date.UTC(), рекомендується перевірити, чи повернуте значення не дорівнює NaN, що вказуватиме на недійсну дату. Такий підхід допоможе швидко виявити та вирішити проблеми з даними про дату та час у вашому застосунку.

let utcDate = Date.UTC(2023, 13, 1); // недійсний місяць
if (isNaN(utcDate)) {
  console.error('Invalid date!');
}

Синтаксис

Date.UTC(year)
Date.UTC(year, monthIndex)
Date.UTC(year, monthIndex, day)
Date.UTC(year, monthIndex, day, hour)
Date.UTC(year, monthIndex, day, hour, minute)
Date.UTC(year, monthIndex, day, hour, minute, second)
Date.UTC(year, monthIndex, day, hour, minute, second, millisecond)

Параметри

*year

Ціле число, що представляє рік. Значення від 0 до 99 відображають роки 1900 до 1999. Усі інші значення відповідають фактичному року.

monthIndex

Ціле число, що представляє місяць, починаючи з 0 для січня до 11 для грудня. За замовчуванням встановлено значення 0.

day

Ціле число, що представляє день місяця. За замовчуванням встановлено значення 1.

hours

Ціле число від 0 до 23, що представляє годину доби. За замовчуванням встановлено значення 0.

minutes

Ціле число, що представляє хвилини. За замовчуванням встановлено значення 0.

seconds

Ціле число, що представляє секунди. За замовчуванням встановлено значення 0.

milliseconds

Ціле число, що представляє мілісекунди. За замовчуванням встановлено значення 0.

Return

timestamp

Повертає число, що представляє часову мітку заданої дати. Якщо дата неправильна, буде повернено NaN.

Переглядачі

Переглядач

1

1

1

3

12

Переглядач

4.4

18

4

1

Переглядач

0.10.0

1.0

Приклади


Користувач вводить рік, місяць і день через інтерфейс введення на веб-сторінці. Після введення значень, користувач може натиснути кнопку "Обчислити UTC", і результат (час в мілісекундах від 1 січня 1970 року в UTC) буде відображено на тій же сторінці.

Цей приклад ілюструє, як Date.UTC() може бути використано для створення дат в форматі UTC та їх подальшого порівняння. Якщо дата народження користувача (userBirthdayUTC) менша за дату закінчення прийому заявок (applicationDeadlineUTC), користувач може подати заявку. В іншому випадку, виводиться повідомлення, що термін подачі заявок минув.

// Використання Date.UTC() для створення двох дат в форматі UTC
let userBirthdayUTC = Date.UTC(1995, 4, 15); // 15 травня 1995 року
let applicationDeadlineUTC = Date.UTC(2023, 3, 30); // 30 квітня 2023 року

// Перевірка чи користувач може подати заявку
if (userBirthdayUTC < applicationDeadlineUTC) {
  console.log('Ви можете подати заявку.');
} else {
  console.log('Ви не можете подати заявку, термін минув.');
}

У цьому прикладі Date.UTC() використовується для розрахунку віку користувача на основі його дати народження в UTC форматі. Поточна дата перетворюється в UTC, і з неї віднімається дата народження користувача. Результат перетворюється назад в об'єкт дати, і від року отриманої дати віднімається 1970, оскільки рік у JavaScript рахується від 1970 року. Таким чином, ми можемо отримати точний вік користувача.

// Використання Date.UTC() для визначення дати народження користувача
let userBirthdayUTC = Date.UTC(1995, 4, 15); // 15 травня 1995 року

// Отримання поточної дати в UTC форматі
let currentDateUTC = Date.UTC(new Date().getUTCFullYear(), new Date().getUTCMonth(), new Date().getUTCDate());

// Розрахунок віку користувача
let userAge = new Date(currentDateUTC - userBirthdayUTC).getUTCFullYear() - 1970; 
console.log(`Вам ${userAge} років.`);