Наповнення JS розділу

Добридень, Пані та Панове, завдяки вам вдалося зібрати більше 19тис грн з необхідних 15тис на впровадження JS розділу.

JS розділ вже впроваджено - переходимо до його наповнення і почнемо бігти довгий марафон, адже JS має більше 1100 різноманітних методів, властивостей, подій і т.д., які необхідно описати.

Будемо працювати, і вдень, і вночі, щоб орієнтовно взимку закінчити наповнювати JS розділ!

Ви також можете допомогти нам в цьому. Долучайтеся до нашої спільноти в дискорді - ставайте її частиною і допомагайте нашому розвитку.

Також, підтримуйте нас матеріально.

JS метод Date.getDate()

Загальний опис

Метод Date.prototype.getDate() є важливим інструментом для роботи з датами в JavaScript. Цей метод є частиною обширного API для роботи з датами та часом в JavaScript. Він дозволяє отримувати конкретний день місяця (від 1 до 31) з об'єкта Date. Отже, якщо вам потрібно розібрати дату на її складові (день, місяць, рік, годину, хвилину і т.д.) для подальшого використання, Date.prototype.getDate() є незамінним методом.

Основні особливості та прийоми

Date.prototype.getDate() є одним з фундаментальних методів роботи з датами в JavaScript. Він надає простий і зручний спосіб отримання числового дня місяця для конкретного об'єкта дати. Давайте розглянемо ключові особливості цього методу та їх практичне застосування.

Локальний час: Метод базується на локальному часі користувача. Тобто, результат може відрізнятися в залежності від часового поясу користувача.

Приклад:

// Створення об'єкта Date для 5-го дня місяця
const date = new Date('2021-03-05');
// Використання методу getDate() для отримання дня місяця
console.log(date.getDate()); // Виведе: 5

Даний приклад ілюструє, як просто отримати день місяця, проте треба пам'ятати, що результат завжди буде відображатися згідно локального часового поясу.

Тип поверненого значення: Значення, яке повертається методом, є числовим. Так, ви завжди отримаєте число від 1 до 31, що відображає конкретний день місяця.

Приклад:

const date = new Date('2021-02-28');
console.log(date.getDate()); // Виведе: 28

Це може бути корисним, наприклад, коли потрібно автоматично формувати рядок дати без додаткових бібліотек.

Стабільність об'єкта Date: Інший важливий аспект полягає в тому, що метод не змінює оригінальний об'єкт `Date`, а лише повертає інформацію з нього.

Приклад:

const date = new Date('2021-03-05');
date.getDate();
console.log(date); // Об'єкт Date залишиться незмінним

Поведінка в різних місяцях: Важливо розуміти, що кількість днів у місяці може відрізнятися. Це особливо важливо для лютого, який може мати 28 або 29 днів.

Приклад:

const februaryDate = new Date('2020-02-29');
console.log(februaryDate.getDate()); // Виведе: 29, оскільки 2020 рік є високосним

Доступ до масивів: Іноді програмісти використовують `Date.prototype.getDate()` для доступу до масивів, які представляють дні тижня або місяці, особливо коли роблять кастомні календарі або планувальники.

Приклад:

const days = ["Неділя", "Понеділок", "Вівторок", "Середа", "Четвер", "П'ятниця", "Субота"];
const currentDay = new Date();
console.log(days[currentDay.getDate() - 1]); // Виведе назву поточного дня тижня

В такому використанні ключовим є правильне відображення індексу масива. Наприклад, якщо ви хочете отримати день тижня з масиву, вам слід використовувати `Date.prototype.getDay(), а не getDate()`.

Сумісність і кросбраузерність: Цей метод підтримується в усіх сучасних браузерах, але завжди варто перевіряти його роботу в старих версіях браузера, особливо якщо ваша цільова аудиторія може їх використовувати.

Порівняння дат: Ще одним популярним застосуванням є порівняння дат.

Приклад:

const startDate = new Date('2021-03-01');
const endDate = new Date('2021-03-10');
const checkDate = new Date('2021-03-05');

if (checkDate.getDate() >= startDate.getDate() && checkDate.getDate() <= endDate.getDate()) {
  console.log("Дата знаходиться в діапазоні.");
} else {
  console.log("Дата поза діапазоном.");
}

При порівнянні дат, рекомендується також враховувати місяць та рік, щоб уникнути помилок у логіці програми.

Нотатка:

Якщо ви використовуєте метод Date.prototype.getDate() для отримання дня місяця, завжди пам'ятайте, що він повертає день на основі локального часового поясу. Для глобальних додатків, які можуть взаємодіяти з користувачами з різних часових поясів, це може призвести до невідповідностей.

Приклад:

const dateInGMT = new Date(Date.UTC(2021, 2, 5));
console.log(dateInGMT.getDate()); // Результат може відрізнятися залежно від локального часового поясу.
Порада:

Якщо вам потрібно працювати з часовими зонами, рекомендується користуватися сторонніми бібліотеками, як-от Moment.js або Luxon, для більш простого і точного управління датами і часом.

Порада:

У складних операціях з датами, де вам потрібно враховувати кількість днів у місяці (особливо у високосних роках), завжди перевіряйте діапазон, використовуючи методи `Date.prototype.getMonth() і Date.prototype.getFullYear()`.

Порада:

З урахуванням особливостей метода, рекомендується завжди проводити тести на різних платформах і браузерах для забезпечення надійності роботи вашого коду.

Порада:

При порівнянні дат з використанням методу Date.prototype.getDate(), завжди звертайте увагу на місяць та рік. Тільки перевірка днів може призвести до неточностей.

Приклад:

const date1 = new Date('2022-03-01');
const date2 = new Date('2021-03-01');
if (date1.getDate() === date2.getDate()) {
  console.log("Це не означає, що дати однакові!"); // Потрібно також порівняти місяці та роки.
}
Порада:

Якщо ви працюєте з лютим, завжди перевіряйте, чи є рік високосним. Це важливо, особливо при виконанні операцій з датами, що залежать від кількості днів у місяці.

Синтаксис

getDate()

Параметри

Return

integer

Повертає день місяця для вказаної дати у вигляді числа від 1 до 31.

Переглядачі

Переглядач

1

1

1

3

12

Переглядач

4.4

18

4

1

Переглядач

0.10.0

1.0

Приклади


Цей приклад демонструє використання методу Date.prototype.getDate() для отримання поточного числа місяця. Користувач може натиснути на кнопку, щоб побачити поточний день місяця. Натискаючи на кнопку, JavaScript викликає метод getDate() на поточну дату і виводить результат у параграфі нижче.

У цьому прикладі ми створюємо новий об'єкт Date для отримання поточної дати. Потім ми обчислюємо, скільки днів залишилося до наступного понеділка. Для цього ми використовуємо властивості Date.prototype.getDay(), яка повертає день тижня (0 для неділі, 1 для понеділка тощо). Після цього, ми використовуємо Date.prototype.getDate() для отримання поточного числа місяця, а також для встановлення числа наступного понеділка.

const today = new Date();
const daysUntilMonday = (1 - today.getDay() + 7) % 7;
const nextMonday = new Date(today);

// Збільшуємо дату на необхідну кількість днів до понеділка
nextMonday.setDate(today.getDate() + daysUntilMonday);

console.log(`Сьогодні ${today.getDate()} число, а наступний понеділок буде ${nextMonday.getDate()} числа.`);

У цьому прикладі ми знову створюємо об'єкт Date для отримання поточної дати. Потім ми створюємо ще один об'єкт Date, що представляє завтрашній день, збільшуючи поточне число на один. Якщо число завтрашнього дня дорівнює 1, це означає, що сьогодні останній день місяця. Для виконання цієї перевірки ми використовуємо Date.prototype.getDate().

const today = new Date();
const tomorrow = new Date(today);
tomorrow.setDate(today.getDate() + 1);

if (tomorrow.getDate() === 1) {
  console.log("Сьогодні останній день місяця!");
} else {
  console.log(`Сьогодні ${today.getDate()} число.`);
}