Наповнення JS розділу

Добридень, Пані та Панове, завдяки вам вдалося зібрати більше 19тис грн з необхідних 15тис на впровадження JS розділу.

JS розділ вже впроваджено - переходимо до його наповнення і почнемо бігти довгий марафон, адже JS має більше 1100 різноманітних методів, властивостей, подій і т.д., які необхідно описати.

Будемо працювати, і вдень, і вночі, щоб орієнтовно взимку закінчити наповнювати JS розділ!

Ви також можете допомогти нам в цьому. Долучайтеся до нашої спільноти в дискорді - ставайте її частиною і допомагайте нашому розвитку.

Також, підтримуйте нас матеріально.

JS метод Date.valueOf()

Загальний опис

Date.prototype.valueOf() є методом об'єкту Date у JavaScript, який використовується для отримання примітивного значення дати, виражене у мілісекундах від 1 січня 1970 року UTC. За допомогою цього методу можна отримувати числове представлення дати для подальших операцій та обчислень.

Зазвичай, Date.prototype.valueOf() може використовуватися там, де потрібно порівняти дві дати, провести математичні операції з датами або конвертувати об'єкт дати в рядок. Цей метод зокрема корисний в ситуаціях, коли потрібно використовувати часові мітки для синхронізації даних чи подій в програмах та веб-додатках.

Основною особливістю Date.prototype.valueOf() є те, що він повертає час у форматі мілісекунд, що дає змогу проводити точні і детальні обчислення та порівняння. Він відрізняється від інших методів, таких як Date.prototype.toString(), який повертає рядкове представлення дати і часу, і Date.prototype.getTime(), який також повертає мілісекунди, але використовується з іншими цілями. Приклад використання:

let date = new Date('December 17, 1995 03:24:00');
console.log(date.valueOf()); // 819170640000

У цьому прикладі, дата визначається як 17 грудня 1995 року, 03:24:00, і Date.prototype.valueOf() повертає числове значення, що представляє цей момент в часі у форматі мілісекунд від початку епохи Unix.

Важливо зазначити, що, хоча цей метод є корисним для отримання числового значення дати, треба враховувати можливість виникнення проблем з точністю при роботі з великими числами. Також, під час використання цього методу варто звертати увагу на часові пояси, оскільки значення, що повертається, завжди в UTC.

Нотатка:

Пам'ятайте про те, що Date.prototype.valueOf() завжди повертає значення в UTC, тому важливо враховувати можливі відмінності в часових поясах при порівнянні або обчисленні дат. Особливо важливо це при розробці веб-додатків, що будуть використовуватися в різних часових поясах.

Нотатка:

Зазначте, що об'єкт Date у JavaScript створюється із врахуванням місцевого часового поясу, якщо інше не вказано. Тож, коли використовуєте Date.prototype.valueOf(), розглядайте це при плануванні логіки обробки дат у вашому коді.

Нотатка:

Коли працюєте над високопродуктивними системами або системами реального часу, ви можете оптимізувати ваш код, використовуючи Date.prototype.valueOf() для обчислення та порівняння, але завжди звертайте увагу на можливі проблеми з точністю при роботі з великими числовими значеннями мілісекунд.

Порада:

Використання Date.prototype.valueOf() може допомогти отримати числове представлення дати, яке можна використовувати для математичних операцій та порівнянь. Наприклад, якщо ви хочете дізнатися різницю між двома датами в днях, ви можете використовувати цей метод для отримання значення в мілісекундах і потім конвертувати його в дні.

let date1 = new Date('2023-09-27').valueOf();
let date2 = new Date('2023-10-27').valueOf();
let dayDifference = (date2 - date1) / (1000 * 60 * 60 * 24); // 30

Синтаксис

valueOf()

Параметри

Return

timestamp

Повертає число, яке представляє часову мітку даної дати в мілісекундах (timestamp). Якщо дата є недійсною, метод поверне NaN.

Переглядачі

Переглядач

1

1

1

3

12

Переглядач

4.4

18

4

1

Переглядач

0.10.0

1.0

Приклади


У цьому прикладі користувач може ввести дві дати та порівняти їх за допомогою кнопки "Порівняти дати". Результат порівняння відображається у div з ідентифікатором output.

У цьому прикладі ми маємо дві дати, date1 та date2, представлені як об'єкти Date. За допомогою методу Date.prototype.valueOf() ми конвертуємо об'єкти дат в числові значення, що представляють кількість мілісекунд від 1 січня 1970 року (epoch time), і порівнюємо їх. Якщо значення date1 менше за значення date2, це означає, що date1 відбувається раніше за date2.

let date1 = new Date('2023-09-27'); // Створюємо першу дату
let date2 = new Date('2023-10-27'); // Створюємо другу дату

if (date1.valueOf() < date2.valueOf()) { // Порівнюємо дві дати
  console.log('Дата 1 раніше за дату 2');
} else if (date1.valueOf() > date2.valueOf()) {
  console.log('Дата 2 раніше за дату 1');
} else {
  console.log('Дати однакові');
}

У другому прикладі ми визначаємо, скільки днів минуло з певного моменту часу у минулому до поточного моменту. Ми створюємо об'єкт Date для дати у минулому (pastDate) та для поточної дати і часу (currentDate). За допомогою Date.prototype.valueOf() ми отримуємо числове представлення обох дат і визначаємо різницю в часі, конвертуючи результат з мілісекунд у дні.

let pastDate = new Date('2023-09-27'); // Створюємо дату у минулому
let currentDate = new Date(); // Отримуємо поточну дату та час

let timeDifference = currentDate.valueOf() - pastDate.valueOf(); // Обчислюємо різницю в часі
let daysDifference = timeDifference / (1000 * 60 * 60 * 24); // Конвертуємо мілісекунди в дні

console.log(`Минуло ${Math.floor(daysDifference)} днів від вказаної дати.`);