Наповнення JS розділу

Добридень, Пані та Панове, завдяки вам вдалося зібрати більше 19тис грн з необхідних 15тис на впровадження JS розділу.

JS розділ вже впроваджено - переходимо до його наповнення і почнемо бігти довгий марафон, адже JS має більше 1100 різноманітних методів, властивостей, подій і т.д., які необхідно описати.

Будемо працювати, і вдень, і вночі, щоб орієнтовно взимку закінчити наповнювати JS розділ!

Ви також можете допомогти нам в цьому. Долучайтеся до нашої спільноти в дискорді - ставайте її частиною і допомагайте нашому розвитку.

Також, підтримуйте нас матеріально.

JS метод Number.isFinite()

Загальний опис

Number.isFinite() - це статичний метод в JavaScript, який визначає, чи є задане значення скінченним числом. У відмінність від глобальної функції isFinite(), метод Number.isFinite() не примушує значення до числа, що робить його надійнішим для перевірки реального числового типу даних. На практиці ця особливість робить його корисним для відсіювання даних, що можуть бути невірного типу.

Для того, щоб користуватися методом Number.isFinite(), вам потрібно передати йому значення як аргумент. Якщо значення є скінченним числом, метод поверне true, в іншому випадку - false.

Приклади використання:

 1. Найпростіший випадок:

  console.log(Number.isFinite(15)); // true
  console.log(Number.isFinite(Infinity)); // false
  
 2. Перевірка рядків:

  console.log(Number.isFinite("15")); // false, тому що це рядок
  console.log(Number.isFinite("Infinity")); // false, незалежно від змісту рядка
  
 3. Перевірка інших типів даних:

  console.log(Number.isFinite(true)); // false, тому що це булеве значення
  console.log(Number.isFinite(null)); // false, тому що це значення null
  

Якщо порівнювати з глобальною функцією isFinite(), то метод Number.isFinite() не проводить примусового приведення типів. Це забезпечує більш точний результат при роботі із числами.

Ще одна важлива різниця полягає в тому, що метод Number.isFinite() визначає, чи є аргумент скінченним числом, в той час як глобальна функція isFinite() перевіряє, чи є аргумент числом або може бути перетворений на число, і чи є це число скінченним.

Приклад:

console.log(isFinite("15")); // true, тому що "15" може бути перетворено на число
console.log(Number.isFinite("15")); // false, тому що "15" - це рядок
Нотатка:

Хоча і глобальна функція isFinite(), і метод Number.isFinite() перевіряють на скінченність, метод Number.isFinite() не приводить значення до числа перед перевіркою, тоді як глобальна функція — так.

console.log(isFinite("123")); // true
console.log(Number.isFinite("123")); // false
Нотатка:

Основна функція методу Number.isFinite() — це перевірка, чи є задане число скінченним. Це особливо корисно при роботі з даними, які можуть надходити з зовнішніх джерел, щоб переконатися, що значення може бути безпечно оброблено як число.

console.log(Number.isFinite(100)); // true
console.log(Number.isFinite(Infinity)); // false
Нотатка:

Якщо ви отримаєте в результатах обчислення Infinity або -Infinity, метод Number.isFinite() допоможе вам це виявити. Це може бути корисно при діленні на нуль або при виконанні інших операцій, які можуть призвести до нескінченності.

Порада:

Коли ви передаєте значення, яке не є числовим, до Number.isFinite(), він завжди повертає false. Тому зверніть увагу на тип даних, з якими ви працюєте, щоб отримати коректний результат.

console.log(Number.isFinite("Hello, World!")); // false

Синтаксис

Number.isFinite(value)

Параметри

*value

Значення, яке потребує перевірки на скінченність.

Return

boolean

Повертає булеве значення true, якщо передане значення є скінченним числом. В іншому випадку повертає false. Таким чином, він допомагає визначити, чи є аргумент дійсно скінченним числовим значенням.

Переглядачі

Переглядач

19

16

9

15

12

Переглядач

4.4

25

16

9

Переглядач

0.10.0

1.0

Приклади


У даному прикладі користувач може ввести значення у текстове поле і натиснути кнопку "Перевірити". JavaScript-функція checkValue() перевіряє введене значення на скінченність і виводить результат у параграф з id="output".

У цьому прикладі ми використовуємо метод Number.isFinite() для того, щоб перевірити, чи є значення скінченним числом.

let number = 42;

if (Number.isFinite(number)) {
  console.log(number + " є скінченним числом.");
} else {
  console.log(number + " не є скінченним числом.");
}

// Виведе: "42 є скінченним числом."

У цьому прикладі ми будемо використовувати Number.isFinite() для фільтрації масиву значень, щоб залишилися лише скінченні числа.

let values = [42, Infinity, -Infinity, "Hello", NaN, 100];

let finiteNumbers = values.filter(value => Number.isFinite(value));

console.log(finiteNumbers);
// Виведе: [42, 100]