Наповнення JS розділу

Добридень, Пані та Панове, завдяки вам вдалося зібрати більше 19тис грн з необхідних 15тис на впровадження JS розділу.

JS розділ вже впроваджено - переходимо до його наповнення і почнемо бігти довгий марафон, адже JS має більше 1100 різноманітних методів, властивостей, подій і т.д., які необхідно описати.

Будемо працювати, і вдень, і вночі, щоб орієнтовно взимку закінчити наповнювати JS розділ!

Ви також можете допомогти нам в цьому. Долучайтеся до нашої спільноти в дискорді - ставайте її частиною і допомагайте нашому розвитку.

Також, підтримуйте нас матеріально.

JS метод Number.isInteger()

Загальний опис

Number.isInteger() - це статичний метод в JavaScript, призначений для визначення, чи є задане значення цілим числом. Оскільки JavaScript представляє всі числа як числа з плаваючою комою, іноді може бути важко визначити, чи є число дійсно цілим. Цей метод допомагає вирішити цю проблему, надаючи надійний спосіб перевірки. На практиці метод може бути корисний, наприклад, при обробці даних, коли необхідно гарантувати, що число є цілим.

Для використання методу Number.isInteger() достатньо передати йому як аргумент значення, яке потрібно перевірити. Якщо значення є цілим числом, метод поверне true, в іншому випадку - false.

Приклади використання:

 1. Базовий випадок:

  console.log(Number.isInteger(4));   // true
  console.log(Number.isInteger(4.5));  // false
  
 2. Перевірка рядків, масивів та інших типів:

  console.log(Number.isInteger("4"));  // false, тому що це рядок
  console.log(Number.isInteger([4]));  // false, тому що це масив
  
 3. Робота з числами, які можуть бути вважені цілими:

  console.log(Number.isInteger(4.0));  // true, оскільки 4.0 еквівалентно 4
  

Важливі особливості:

 • Метод Number.isInteger() не проводить автоматичного приведення типів. Отже, рядки або інші значення, які можуть бути перетворені на цілі числа, будуть вважатися недійсними.

 • На відміну від деяких інших методів перевірки, Number.isInteger() визнає числа з плаваючою комою, що є еквівалентами цілим числам (наприклад, 4.0), як цілі числа.

Нотатка:

Метод Number.isInteger() — ідеальний інструмент для перевірки, чи є даний аргумент цілим числом. Це корисно, наприклад, при валідації даних або роботі з індексами масивів.

console.log(Number.isInteger(4.5)); // false
console.log(Number.isInteger(4)); // true
Порада:

В JavaScript існують різні методи для перевірки типів даних, і Number.isInteger() конкретно перевіряє, чи є число цілим. Якщо вам потрібно перевірити, чи є щось числом незалежно від того, ціле воно чи ні, краще використовуйте Number.isFinite().

Порада:

Коли ви працюєте з дійсними числами, є велика ймовірність отримання неочікуваних результатів через особливості представлення чисел у комп'ютері. Тому перед тим, як порівнювати дійсні числа, перевірте, чи обидва числа є цілими за допомогою Number.isInteger().

Порада:

Якщо ви очікуєте від користувача ввод цілого числа (наприклад, кількість товарів у кошику або номер сторінки), використовуйте Number.isInteger() для перевірки, чи введене значення відповідає вашим вимогам.

let userInput = prompt("Введіть ціле число:");
if (Number.isInteger(Number(userInput))) {
  console.log("Дякуємо!");
} else {
  console.log("Будь ласка, введіть ціле число.");
}

Синтаксис

Number.isInteger(value)

Параметри

*value

Значення, яке потребує перевірки на те, чи є воно цілим числом.

Return

boolean

Повертає булеве значення (true або false). Якщо передане значення є цілим числом, метод повертає true. В іншому випадку - false.

Переглядачі

Переглядач

34

16

9

21

12

Переглядач

37

34

16

9

Переглядач

0.12.0

1.0

Приклади


Після введення числа в поле та натискання кнопки "Перевірити", користувач побачить, чи є введене значення цілим числом чи ні. Відповідь виводиться з підсвічуванням у зеленому (якщо число є цілим) або червоному (якщо число не є цілим) кольорах.

У цьому прикладі ми перевіряємо, чи є задане число цілим за допомогою методу Number.isInteger().

const num1 = 15.5;
const num2 = 10;

console.log(Number.isInteger(num1)); // false
console.log(Number.isInteger(num2)); // true

У цьому прикладі ми створюємо функцію, яка приймає масив чисел і повертає новий масив, який містить тільки цілі числа.

function filterIntegers(numbers) {
  return numbers.filter(Number.isInteger);
}

const mixedNumbers = [5, 8.5, 13, 21.2, 34, 55.5, 89];
const integers = filterIntegers(mixedNumbers);

console.log(integers); // [5, 13, 34, 89]