Наповнення JS розділу

Добридень, Пані та Панове, завдяки вам вдалося зібрати більше 19тис грн з необхідних 15тис на впровадження JS розділу.

JS розділ вже впроваджено - переходимо до його наповнення і почнемо бігти довгий марафон, адже JS має більше 1100 різноманітних методів, властивостей, подій і т.д., які необхідно описати.

Будемо працювати, і вдень, і вночі, щоб орієнтовно взимку закінчити наповнювати JS розділ!

Ви також можете допомогти нам в цьому. Долучайтеся до нашої спільноти в дискорді - ставайте її частиною і допомагайте нашому розвитку.

Також, підтримуйте нас матеріально.

JS метод Number.parseFloat()

Загальний опис

Number.parseFloat() - це метод у JavaScript, який перетворює рядок на число з плаваючою крапкою. Основна корисність цього методу полягає в його здатності аналізувати рядкове значення та повертати відповідне число. Це особливо корисно, коли потрібно обробити числа, які отримані у вигляді тексту з веб-форм, API або файлів конфігурації.

Щоб використовувати Number.parseFloat(), просто передайте рядок, який потрібно перетворити, як аргумент. Наприклад:

let number = Number.parseFloat("10.5");
console.log(number); // Виведе 10.5

Метод спробує перетворити весь рядок на число, але зупиниться, як тільки зіткнеться з символом, який не може бути частиною числа. Наприклад:

let number = Number.parseFloat("34.5abc");
console.log(number); // Виведе 34.5

У цьому прикладі, Number.parseFloat() зупиняється після обробки "34.5", ігноруючи "abc".

Цей метод також може обробляти числа з експоненціальною нотацією. Наприклад:

let number = Number.parseFloat("5e3");
console.log(number); // Виведе 5000

Що стосується особливостей методу Number.parseFloat(), важливо знати, що якщо рядок не може бути перетворений на число, метод поверне NaN (Not-a-Number). Наприклад:

let number = Number.parseFloat("abc");
console.log(number); // Виведе NaN

Також варто відзначити, що parseFloat() є глобальною функцією, і Number.parseFloat() - це просто посилання на цю глобальну функцію. Це означає, що можна використовувати як Number.parseFloat(), так і просто parseFloat() для однакового результату.

Нотатка:

Number.parseFloat() завершить аналіз рядка, як тільки зустріне символ, який не є частиною числового літералу. Наприклад: при конвертації рядка "123.45.67" результатом буде "123.45".

let result = Number.parseFloat("123.45.67");
console.log(result); // 123.45
Порада:

Хоча Number.parseFloat() доступний як статичний метод об'єкта Number, рекомендується використовувати його замість глобального parseFloat(), тому що це може поліпшити читабельність вашого коду.

Порада:

Якщо рядок не може бути конвертований у число, Number.parseFloat() поверне NaN (Not-a-Number). Щоб переконатися, чи результат дійсно є числом, корисно використовувати функцію isNaN().

let value = Number.parseFloat("Hello");
if (isNaN(value)) {
    console.log("Це не число!");
}
Порада:

Хоча Number.parseFloat() може сприйматися як метод для конвертації рядків, його також можна використовувати як швидкий інструмент для валідації, чи є введене користувачем значення дійсним числом з плаваючою комою. Якщо метод повертає NaN, значить значення недійсне.

Синтаксис

Number.parseFloat(string)

Параметри

*string

Значення для аналізу, яке приводиться до рядкового типу. Початкові пробіли в цьому аргументі ігноруються.

Return

number

Повертає число з плаваючою крапкою, отримане з заданого рядка. Якщо перший символ, що не є пробільним, не може бути конвертований у число, повертає значення NaN (Not-a-Number).

Переглядачі

Переглядач

34

25

9

21

12

Переглядач

37

34

25

9

Переглядач

0.12.0

1.0

Приклади


У цьому прикладі користувач може ввести рядок із числом у відповідне текстове поле. Після натискання кнопки "Конвертувати", JavaScript використовує метод Number.parseFloat() для спроби конвертації рядка у дійсне число і виводить результат на сторінку.

У цьому прикладі ми демонструємо основний використання методу Number.parseFloat(), конвертуючи рядок з числом у дійсне число.

// Рядок, який містить дійсне число
let stringNumber = "3.14";

// Використання методу Number.parseFloat() для конвертації рядка у дійсне число
let actualNumber = Number.parseFloat(stringNumber);

console.log(actualNumber);  // Виводимо: 3.14

У цьому прикладі ми використовуємо метод Number.parseFloat() для витягування числа зі складного рядка. Особливість методу полягає в тому, що він витягує число з рядка до першого нерозпізнаного символу. Таким чином, навіть якщо рядок містить інші символи після числа, метод дозволяє нам отримати число.

// Рядок, який містить дійсне число, а після нього текст
let complexString = "42.58 гривень";

// Використання методу Number.parseFloat() для витягування числа з рядка
let extractedNumber = Number.parseFloat(complexString);

console.log(extractedNumber);  // Виводимо: 42.58