Наповнення JS розділу

Добридень, Пані та Панове, завдяки вам вдалося зібрати більше 19тис грн з необхідних 15тис на впровадження JS розділу.

JS розділ вже впроваджено - переходимо до його наповнення і почнемо бігти довгий марафон, адже JS має більше 1100 різноманітних методів, властивостей, подій і т.д., які необхідно описати.

Будемо працювати, і вдень, і вночі, щоб орієнтовно взимку закінчити наповнювати JS розділ!

Ви також можете допомогти нам в цьому. Долучайтеся до нашої спільноти в дискорді - ставайте її частиною і допомагайте нашому розвитку.

Також, підтримуйте нас матеріально.

JS метод Number.toFixed()

Загальний опис

Number.prototype.toFixed() є методом прототипу числа, який конвертує число в рядок, округлюючи його до фіксованої кількості знаків після коми. Основна корисність цього методу полягає у тому, що він дозволяє визначити точну кількість десяткових знаків у виведеному рядку, що є корисним, наприклад, при форматуванні грошових сум або інших числових значень, де важлива точність.

Для використання Number.prototype.toFixed() необхідно викликати цей метод з числового об'єкта, передаючи як аргумент кількість десяткових знаків після коми. Наприклад:

let num = 5.56789;
let result = num.toFixed(2);
console.log(result); // "5.57"

В усіх сучасних браузерах діапазон допустимих значень для аргументу лежить від 0 до 20. Якщо не вказати аргумент, за замовчуванням буде використано 0, тобто число округлиться до найближчого цілого:

let num = 5.56789;
let result = num.toFixed();
console.log(result); // "6"

Важливо зазначити, що хоча метод toFixed() і повертає рядок, він не змінює вихідне число. Також слід зауважити, що в результаті округлення можуть виникнути неточності через особливості представлення чисел у двійкові

Нотатка:

Метод Number.prototype.toFixed() дуже корисний, коли вам потрібно відобразити число з конкретною кількістю знаків після десяткової коми. Це особливо актуально при роботі з фінансовими даними, де точність важлива. Наприклад:

let price = 2.45678;
console.log(price.toFixed(2)); // "2.46"
Нотатка:

Будьте обережні з великими значеннями для аргумента цього методу. Якщо передати значення більше 100, виникне помилка RangeError. Якщо вам потрібна велика кількість знаків після коми, розгляньте використання інших методів або бібліотек.

Порада:

Пам'ятайте, що результат методу toFixed() - це рядок, а не число. Це може стати пасткою для початківців, які очікують отримати число. Якщо вам потрібно знову перетворити результат на число, використовуйте parseFloat():

let strPrice = price.toFixed(2);
let numPrice = parseFloat(strPrice);
Порада:

У деяких випадках, особливо при великих числах, результат toFixed() може бути некоректний через обмеження точності чисел з рухомою комою. Для великих розрахунків рекомендується використовувати спеціалізовані бібліотеки, такі як BigNumber.js.

Синтаксис

toFixed()
toFixed(digits)

Параметри

digits

Кількість знаків, які мають з'явитися після десяткової коми; має бути значенням від 0 до 100 включно. Якщо цей аргумент не вказано, його вважається 0.

Return

string

Повертає рядок, який представляє задане число в нотації з фіксованою крапкою.

Exception

RangeError: якщо значення digits не лежить в діапазоні від 0 до 100 (включно).

TypeError: якщо цей метод викликається на об'єкті, який не є числом (Number).

Переглядачі

Переглядач

1

1

2

7

12

Переглядач

4.4

18

4

1

Переглядач

0.10.0

1.0

Приклади


Цей приклад демонструє, як користувач може взаємодіяти з формою, вводячи число та вибираючи, скільки знаків після коми він хоче побачити. Натискаючи на кнопку, користувач може перевірити результат від застосування методу toFixed().

У цьому прикладі ми просто заокруглюємо дійсне число до двох знаків після коми. Це корисно, наприклад, для відображення цін або інших фінансових показників.

const price = 45.6789;

// Заокруглення до двох знаків після коми
const formattedPrice = price.toFixed(2);

console.log(formattedPrice); // Виведе "45.68"

У цьому прикладі ми розраховуємо відсоток від загальної суми, а потім форматуємо результат до двох знаків після коми. Це корисно для точного відображення статистичних даних або відсоткових ставок.

// Функція для розрахунку відсотка від загальної суми
function calculatePercentage(part, total) {
  return (part / total) * 100;
}

const studentsPassed = 23;
const totalStudents = 30;

// Розрахунок відсотка студентів, які склали екзамен
const passRate = calculatePercentage(studentsPassed, totalStudents);

// Форматування відсоткової ставки до двох знаків після коми
const formattedPassRate = passRate.toFixed(2);

console.log(`Студенти, які склали екзамен: ${formattedPassRate}%`); // Виведе "Студенти, які склали екзамен: 76.67%"