Наповнення JS розділу

Добридень, Пані та Панове, завдяки вам вдалося зібрати більше 19тис грн з необхідних 15тис на впровадження JS розділу.

JS розділ вже впроваджено - переходимо до його наповнення і почнемо бігти довгий марафон, адже JS має більше 1100 різноманітних методів, властивостей, подій і т.д., які необхідно описати.

Будемо працювати, і вдень, і вночі, щоб орієнтовно взимку закінчити наповнювати JS розділ!

Ви також можете допомогти нам в цьому. Долучайтеся до нашої спільноти в дискорді - ставайте її частиною і допомагайте нашому розвитку.

Також, підтримуйте нас матеріально.

JS метод Number.toString()

Загальний опис

Метод Number.prototype.toString() представляє числові значення у рядковому форматі. Його основна корисність полягає в конвертації числа у рядок, дозволяючи, при цьому, вказувати систему числення для виводу. Це може бути корисно в таких сферах, як робота з двійковими, вісімковими або шістнадцятковими числами, або просто при форматуванні чисел для виводу користувачу.

Для використання методу дуже просто. Припустимо, у вас є число, і ви хочете отримати його рядкове представлення:

let number = 123;
let strNumber = number.toString();
console.log(strNumber); // "123"

Однак основна сила toString() проявляється, коли вам потрібно працювати з різними системами числення. Ви можете передати основу системи числення як аргумент:

let number = 255;

console.log(number.toString(2));  // "11111111" - двійкове представлення
console.log(number.toString(8));  // "377" - вісімкове представлення
console.log(number.toString(16)); // "ff" - шістнадцяткове представлення

Дуже важливо розуміти, що максимальна основа, яку ви можете використовувати, становить 36, оскільки після 10 (0-9) JavaScript використовує літери латинського алфавіту (a-z) для представлення чисел від 10 до 35.

При використанні методу Number.prototype.toString() слід пам'ятати, що він завжди повертає рядок, навіть якщо число вже було у рядковому форматі. Також зверніть увагу на можливі особливості при конвертації дуже великих або дуже малих чисел, які можуть бути представлені у науковому форматі.

Нотатка:

Метод Number.prototype.toString() може приймати базу системи числення як аргумент. За замовчуванням він використовує десяткову систему, але ви можете передати значення від 2 до 36, щоб отримати представлення числа в іншій системі. Наприклад, num.toString(2) поверне двійкове представлення числа num.

let num = 255;
console.log(num.toString(16)); // "ff"
Нотатка:

При використанні toString() для особливих числових значень, таких як Infinity, -Infinity та NaN, ви отримаєте їх явне текстове представлення: "Infinity", "-Infinity" та "NaN" відповідно. Знання цього може бути корисним при розробці алгоритмів обробки чисел.

Порада:

JavaScript може автоматично перетворити число на рядок у багатьох контекстах (наприклад, під час конкатенації), але для контролю результату краще використовувати метод toString() явно.

Синтаксис

toString()
toString(radix)

Параметри

radix

Ціле число в діапазоні від 2 до 36, яке визначає основу для представлення числового значення. За замовчуванням використовується 10.

Return

string

Повертає рядок, що представляє зазначене числове значення.

Переглядачі

Переглядач

1

1

1

4

12

Переглядач

4.4

18

4

1

Переглядач

0.10.0

1.0

Приклади


У цьому прикладі ми перетворюємо число на рядок за допомогою методу toString(). Це може бути корисно, коли потрібно комбінувати числові значення з рядками або виконувати інші операції, які вимагають рядкового представлення числа.

let number = 12345;

// Перетворення числа на рядок
let stringNumber = number.toString();
console.log(stringNumber); // "12345"
console.log(typeof stringNumber); // "string"

У цьому прикладі ми використовуємо toString() для перетворення числа в рядок, але з вказанням різних основ системи числення. Це може бути корисно, наприклад, при роботі з бінарними, вісімковими або шістнадцятковими числами.

let number = 255;

// Перетворення числа в бінарний рядок (основа 2)
let binaryString = number.toString(2);
console.log(binaryString); // "11111111"

// Перетворення числа в вісімковий рядок (основа 8)
let octalString = number.toString(8);
console.log(octalString); // "377"

// Перетворення числа в шістнадцятковий рядок (основа 16)
let hexString = number.toString(16);
console.log(hexString); // "ff"