CSS selector p::after

Селектор ::after додає що-небудь після контенту вказаного елемента(-ів).

Використовуйте властивість content для визначення власного контенту, що буде додано.

Порада:

Щоб додати що-небуть в кінці змісту елемента, використовуйте селектор ::before.

Синтакс

::after {

  css declarations;

}

Переглядачі

Переглядач
after

4.0

9.0

3.5

3.1

7.0


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Додає текст після контенту елемента <p>

p::after { 

  content: " - Remember this";

}

Додає текст після контенту елемента <p> і задає його стиль

p::after { 

  content: " - Remember this";

  background-color: yellow;

  color: red;

  font-weight: bold;

}