CSS selector p:first-of-type

Селектор :first-of-type обирає перший елемент певного типу в списку дочірніх елементів свого батька. Цей селектор робить теж саме, що й селектор :nth-of-type(1).

Синтакс

:first-of-type {

    css declarations;

}

Переглядачі

Переглядач
first-of-type

4.0

9.0

3.5

3.2

9.6


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Встановлюємо фоновий колір для елемтів <p> які є першими нащадками свого батька.

p:first-of-type {

    background: red;

}