CSS selector input:valid

Селектор :valid обирає елементи форми зі значенням, що пройшло перевірку, відповідно до налаштувань елемента. Примітка: селектор :valid працює тільки для елементів форми, що з обмеженнями, такими як mix та max, email, numeric і т.п.

Порада:

Використовуйте: селектор :invalid для вибору елементів форми зі значенням, яке не пройшло перевірки, відповідно до налаштувань елемента.

Синтакс

:valid {

    css declarations;

}

Переглядачі

Переглядач
valid

10

10

4

5

10


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Елементи, що пройшли перевірку будуть мати жовте тло.

input:valid { 

    background-color: yellow;

}