CSS selector p:first-child

Селектор :first-child використовується для обрання визначенних елементів, які є першим нащадком свого батька. Цей селектор аналогічний по своїй дії з селектором :nth-child(1).

Синтакс

:first-child {

    css declarations;

}

Переглядачі

Переглядач
first-child

4.0

7.0

3.0

3.1

9.6


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Обирає і всі елементи ``, які є першим нащадком свого батька, і задає їм стиль

p:first-child { 

    background-color: yellow;

}

Обирає і всі елементи <i>, які є першим нащадком свого батька - елемента ``, і задає їм стиль

p:first-child i {

    background: yellow;

}

Обирає і першитй елемент <li> у списку і задає йому стиль

li:first-child {

    background: yellow;

}

Обирає першого нащадка кожного елемента <ul> і задає йому стиль

ul > :first-child {

    background: yellow;

}