CSS selector p::first-line

Селектор ::first-line задає стиль першого рядка визначеного елемента. Селектор ::first-line може бути використаний тільки для блокових елементів. Наступні властивості можуть бути використані з ::first-line:

 • font
 • color
 • background
 • word-spacing
 • letter-spacing
 • text-decoration
 • vertical-align
 • text-transform
 • line-height
 • clear

Синтаксис

::first-line {


  css declarations;


}

Переглядачі

Переглядач
first-line

1.0

9.0

1.0

1.0

7.0


Мобільних переглядачів ще не додано.


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Обирає перший рядок кожного елемента <p> і задає йому стиль.

p::first-line { 


  background-color: yellow;


}