CSS selector a:link

Селектор :link застосовується до посилань, які ще не відвідувалися користувачем та задає їм стильове оформлення.

Примітка: за допомогою селектора :link Ви не зможете задати стиль посилання, за яким Ви вже переходили. Порада: Використовуйте селектор :visited для задання стилю вже відвідуваних посилань, селектор :hover для задання стилю посилання, коли на нього наведений курсор, а також селектор :active для задання стилю посилання, при натисканні на нього.

Синтакс

:link {
  css declarations;
}

Переглядачі

Переглядач
link

4.0

7.0

2.0

3.1

9.6


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Якщо ви ще не клікали по посиланню, то воно буде жовтого кольору.

a:link { 
  background-color: yellow;
}

Найпростіший приклад використання CSS селектора link

/* unvisited link */
a:link {
  color: green;
}

/* visited link */
a:visited {
  color: green;
}

/* mouse over link */
a:hover {
  color: red;
}

/* selected link */
a:active {
  color: yellow;
}