CSS selector p:last-of-type

Селектор :last-of-type обирає останній елемент певного типу в списку дочірніх елементів свого батька. Цей селектор рівноцінний по дії селектору :nth-last-of-type(1).

Синтаксис

:last-of-type { css declarations; }

Переглядачі

Переглядач
last-of-type

4

9

3.5

3.2

9.6


Мобільних переглядачів ще не додано.


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Встановлюємо червоний фон останньому елементу в блоці.

p:last-of-type {


    background: #ff0000;


}