CSS selector #firstname

Цей селектор здійснює вибірку по ідентифікатору елемента.

Синтакс

#id {

    css declarations;

}

Переглядачі

Переглядач
id

1

1

1

1

1


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Задаэ стиль для елементу з ідентифікатором id="firstname"

#firstname { 

    background-color: yellow;

}