CSS selector p::before

Селектор ::before додає що-небудь перед контентом вказаного елемента(-ів).

Нотатка:

Використовуйте властивість content для визначення вмісту, що буде додано.

Нотатка:

Щоб додати текст в кінці змісту елемента, використовуйте селектор ::after.

Синтакс

::before {

  css declarations;

}

Переглядачі

Переглядач
before

4

9

3.5

3.1

7


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Додає текст перед контентом елемента <p>.

p::before { 

  content: "Read this: ";

}

Додає текст перед контентом елементу <p> і задає йому стиль.

p::before { 

  content: "Read this -";

  background-color: yellow;

  color: red;

  font-weight: bold;

}