CSS selector input:default

Селектор :default застосовується для задання стилю до елементів форм, які встановлені без задання.

Синтакс

:default {
    css declarations;
}

Переглядачі

Переглядач
default

10

4

5

10


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Встановлюємо тло червоного кольору для елемнта без задання.

input:default { 
    background-color: red; 
   }