CSS function abs()

Опис

Експериментальна технологія: Перед використанням уважно перевірте таблицю сумісності з браузерами.

Функція abs() приймає одне числове або вимірювальне значення і повертає його абсолютне значення. Наприклад, якщо ми використаємо abs(-5), результат буде 5, оскільки абсолютне значення -5 дорівнює 5.

Функція abs() може бути корисною, коли потрібно отримати завжди додатне значення, незалежно від знаку вхідного числа. Вона застосовується в різних ситуаціях, включаючи обробку числових значень, обчислення розмірів або відступів, а також в анімаціях.

Ось приклад використання функції abs() в CSS:

p {
  margin-top: abs(-10px);
}

У цьому прикладі, властивість margin-top елементу p використовує функцію abs() для встановлення позитивного значення 10px, незалежно від знаку вхідного числа.

Синтаксис

abs(<value>);
<value>

Числове значення для обчислення абсолютного значення.

А також вимірювальне значення, таке як пікселі (px), відсотки (%) тощо, яке може бути перетворене в числове значення для обчислення абсолютного значення.

Переглядачі

Переглядач

15.4

Переглядач

15.4


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади

Прикладів ще не додано