CSS function acos()

Опис

Функція acos() використовується для обчислення оберненого косинус-значення в радіанах для заданого числа. Вона приймає один аргумент, яким є число, для якого потрібно обчислити обернений косинус. Результатом функції буде число в радіанах.

Наприклад, якщо ми використовуємо acos(0.5), функція поверне значення 1.0472, що відповідає оберненому косинусу числа 0.5 в радіанах.

Інші приклади:

  • acos(0): Поверне 1.5708, що відповідає оберненому косинусу 0 в радіанах.
  • acos(0.5): Поверне 1.0472, що відповідає оберненому косинусу 0.5 в радіанах.
  • acos(-1): Поверне 3.1416, що відповідає оберненому косинусу -1 в радіанах.

Важливо пам'ятати, що вхідне число повинно бути в діапазоні від -1 до 1, оскільки косинус-функція визначена в цьому діапазоні. Якщо передане число виходить за цей діапазон, функція acos() поверне недійсне значення (NaN).

Порада:

Переконайтеся, що вхідне число знаходиться в діапазоні від -1 до 1. Використання чисел поза цим діапазоном призведе до недійсних значень.

Порада:

Результат функції acos() є значенням в радіанах. Якщо вам потрібно вивести результат у градусах, використовуйте функцію deg() для конвертації радіанів в градуси.

Синтаксис

acos(number);
<number>

Числове значення, для якого потрібно обчислити обернений синус. Значення має бути в межах від -1 до 1.

Переглядачі

Переглядач

111

108

15.4

97

111

Переглядач

111

111

108

15.4


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Блоки, що обертаються за допомогою функції acos()