CSS function inset()

Опис

Функція inset() в CSS є потужним інструментом для налаштування відстані між границями елемента та його контейнера. Ця функція дозволяє вам точно задавати положення границь елемента з урахуванням його верхньої, правої, нижньої та лівої сторін.

Для використання функції inset() потрібно передати значення в довжині або відсотках. Параметри функції вказують відстані від відповідних границь (верхньої, правої, нижньої, лівої). Ви можете вказати відстань від будь-якої з границь, і при цьому функція використовуватиме значення auto для невказаних границь.

Приклад використання функції inset():

.element {
  inset: 10px 20px 10px 20px;
}

У даному прикладі ми використовуємо функцію inset() для встановлення відстані від границь елемента з класом .element. Параметри функції вказують, що відстань від верхньої границі буде 10 пікселів, від правої границі - 20 пікселів, від нижньої границі - 10 пікселів і від лівої границі - 20 пікселів.

Інші приклади значень inset():

  • inset(10px): Відстань від границь елемента 10 пікселів на всіх сторонах.
  • inset(10px 20px): Відстань від верхньої та нижньої границь - 10 пікселів, від правої та лівої границь - 20 пікселів.
Порада:

Використовуйте позитивні значення для встановлення відстані від границь елемента до його контейнера.

Порада:

Можна використовувати від'ємні значення, щоб змістити границі елемента всередині його контейнера.

Порада:

Використовуйте auto для автоматичного визначення відстані від границь.

Нотатка:

Функція inset() дозволяє точно налаштовувати відстань від границь елемента, надаючи вам більшу гнучкість у створенні дизайну вашого веб-сайту.

Синтаксис

inset( <length-percentage> [ <length-percentage> | auto ]? )
<length-percentage>

Значення в довжині або відсотках, яке вказує відстань від границі елемента. Може бути позитивним або від'ємним числом.

auto

Автоматичне визначення відстані від границі. Значення auto можна використовувати для автоматичного розташування границі елемента.

Переглядачі

Переглядач

37

54

10.1

24

79

Переглядач

37

37

54

10.3


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Наведіть курсор на квадрат, щоб побачити зміну.

Один з елементів використовує функцію inset() для встановлення відстані від границь елемента відносно його контейнера.