CSS function atan()

Опис

atan() - функція в математичній бібліотеці, яка використовується для обчислення арктангенсу кута між віссю абсцис і прямою, що проходить через точку (0, 0) і задану пару координат (y, x). Результат виражений у радіанах.

Функція atan() дозволяє знайти кут між віссю абсцис і прямою, що проходить через точку з координатами (0, 0) та точку з координатами (y, x). Повернутий кут може бути від -\pi/2 до \pi/2. Додатні значення вказують на кути в першій та четвертій чвертях, тоді як від'ємні значення вказують на кути в другій та третій чвертях.

Наприклад, якщо аргумент y дорівнює нулю, аргумент x дорівнює 1 (за замовчуванням), функція atan() поверне нуль.

Декілька прикладів коректного використання функції atan():

  • atan(1, 1) - обчислює арктангенс для координат (1, 1);
  • atan(0.5) - обчислює арктангенс для координат (0.5, 1) (за замовчуванням);
  • atan(y / x) - обчислює арктангенс для координат, заданих змінними y та x.

Функція atan() корисна для обчислення кутів, зокрема у випадках, коли потрібно визначити напрямок або поворот в елементах веб-сайту. Це дозволяє створити більш гнучкі та динамічні ефекти, що залежать від положення та розташування елементів на сторінці.

Нотатка:

Зверніть увагу, що в аргументі x необхідно вказувати ненульове значення, щоб уникнути ділення на нуль. Якщо ви хочете обчислити арктангенс за заданими значеннями y та x, переконайтеся, що x не рівний нулю.

Нотатка:

Пам'ятайте, що результат функції atan() виражений у радіанах. Якщо вам потрібно вивести результат у градусах, використовуйте функцію deg() для конвертації.

Синтаксис

atan(y, x);
<number>

Аргументи y та x можуть бути будь-якими числовими значеннями, включаючи цілі числа, десяткові дроби та від'ємні числа.

<expression>

Аргументи y та x також можуть бути виразами, які обчислюються до числових значень.

Переглядачі

Переглядач

111

108

15.4

97

111

Переглядач

111

111

108

15.4


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Він демонструє зміну повороту блоків в залежності від значення atan().

Зміна повороту блоку при наведенні курсору.