css властивість border-bottom-color


Властивість border-bottom-color встановлює колір нижньої межі елементу.

Властивість `border-bottom-color`

Ви також можете використовувати border-color, щоб задати колір для всіх меж, або border-bottom, щоб встановити ширину, стиль та колір для нижньої межі у скороченому записі.

Значення без задання currentColor (який дорівнює властивості color).

Перед тим як межа може бути показана, вона мусить мати встановлене значення для border-style (для всіх меж) або border-bottom-style (тільки для нижньої межі).

Порада:

Завжди оголошуйте властивість border-style перед власностю border-bottom-color . Елемент повинен мати кордони, перш ніж ви зможете змінити їх колір.

Порада:

Рекомендується використовувати скорочені записи за допомогою border-color або border-bottom.

Синтаксис

border-bottom-color: color|transparent|initial|inherit;

Властивість border-bottom-color може отримувати 4 значення:

inherit

Вказує на спадковість властивості від свого батьківського елемента.

color

Встановлює колір кордону. Колір в стилях можна задавати різними способами: за шістнадцятиричним значенням, за назвою, в форматі RGB, RGBA, HSL, HSLA.

transparent

Встановлює прозорий колір.

initial

Встановлює властивість у значення без задання.

Значення без задання: Поточний колір елемента
Наслідує: Ні
Анімується: Так
JavaScript синтаксис: object.style.borderBottomColor="blue"

Переглядачі

Переглядач
border-bottom-color

1.0

4.0

1.0

1.0

3.5

Переглядач
border-bottom-color

1.0

1.0

1.0


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Динамічний приклад

​Приклад використання властивості​

Демонстрація роботи властивості

Приклад використання властивості

Встановлення кольору нижньої границі.

p { 


  border-style: solid; 


  border-bottom-color: #ff0000; 


}

Додаткові посилання