css властивість margin


Властивість margin - встановлює зовнішні відступи (поля) навколо елемента. Таким відступом є простір від грані поточного елемента до внутрішнього краю його батьківського елемента.

Властивість `margin`

Це універсальна властивість і її поведінка залежить від кількості значень. Поведінку властивості margin при різній кількості значень наведено нижче:

Кількість значень Поведінка властивості
1 Поля будуть встановлені для всіх сторін
2 Перше значення встановить відступ зверху та знизу, друге - відступи праворуч та ліворуч.
3 Перше значення встановлює відступ зверху, друге значення одночасно,встановить ліве та праве поле, третє значення - відступ знизу.
4 Послідовно встановить відступи для верхнього, правого, нижнього та лівого країв.

Властивість `margin`

margin - це властивість, яка приймає до чотирьох значень:

.box {

  margin: <margin-top> || <margin-right> || <margin-bottom> || <margin-left>

}

Якщо встановлено менше чотирьох значень, то відсутні значення приймаються на основі визначених. Наприклад, наступні два набори правил отримають однакові результати:

.box {

 margin: 0 1.5em;

}.box {

 margin: 0 1.5em 0 1.5em;

}

Кожна з властивостей margin може також приймати значення auto. Значення автоматично в основному повідомляє браузеру, щоб визначити margin для вас. У більшості випадків значення автоматично буде еквівалентно значенню 0 (яке є початковим значенням для кожної властивості margin), або ж будь-який простір доступний на тій стороні елемента.

.container {

  width: 980px;

  margin: 0 auto;

}

У цьому прикладі робиться дві речі, щоб орієнтувати цей елемент горизонтально у межах доступного простору:

 • Елементу задано вказану ширину
 • Лівий та правий поля встановлюються автоматично

Без зазначеної ширини значення автоматично не матимуть ніякого ефекту, встановивши лівий та правий поля до 0 або будь-який інший доступний простір всередині батьківського елемента.

Слід також зазначити, що auto корисно тільки для горизонтального центрування, і тому використання auto для верхнього і нижнього полів не буде центрувати елемент по вертикалі.

Нотатка:

Якщо елемент не має батька, відступ буде розраховуватись до краю вікна браузера. Пам'ятай, що у вікна браузера теж встановлені відступи. Щоб їх позбутися, слід встановлювати значення margin для елемента <body> рівним нулю.

Нотатка:

Властивість margin може приймати від'ємні значення. Також за допомогою ключового значення auto ми можемо центрувати елементи відносно батьківського блоку:

Нотатка:

У блокових елементів розташованих поруч один з одним по вертикалі (margin-top та margin-bottom) спостерігається ефект об'єднання, коли відступи не сумуються, а об'єднуються між собою. Саме об'єднання діє на два і більше блоку (один може бути вкладений всередину іншого) з відступами зверху чи знизу, при цьому примикають відступи комбінуються в один. Для відступів зліва і справа об'єднання ніколи не застосовується. Незважаючи на те, що об'єднуючі поля можуть здаватися, на перший погляд, нелогічними, вони насправді корисні:

 1. Вони не дозволяють порожнім елементам додавати додатковий, зазвичай небажаний, вертикальний проміжок.
 2. Вони дозволяють більш простіше керувати відступами на сторінці. Наприклад, заголовки та параграфи зазвичай мають вертикальні поля. Якщо поля не згортатимуться, то відступ між заголовкам та параграфом будуть набагато більшими ніж у параграфів, в такому випадку веб-майстру потрібно буде коригувати їх, щоб досягти однакових вертикальних інтервалів.
 3. Для вкладених елементів, дозволяє компенсувати поле для внутрішнього елемента та його батька. На малюнку видно, що поля об'єдналися в одне, розміром 10 px (Найбільше поле, що у внутрішнього елемента). А не сумувалися в 15px. Як видно, в такому випадку дочірній елемент підштовхнув свого батька на 5px вниз.

Схлопування не спрацьовує:

 • для елементів, у яких на стороні схлопування задано властивість padding.
 • для елементів, у яких на стороні схлопування задана межа;
 • на елементах з абсолютним позиціонуванням, тобто таких, у яких position встановлено як absolute;
 • на плаваючих елементах (для них властивість float задано як left або right);
 • для строкових елементів;
 • для <html>.

Синтаксис

margin: length|%|auto|initial|inherit;

Властивість margin може отримувати 5 значень:

length

Визначає відступ в px, pt, cm та інших одницях , що прийняті в CSS. Значення без задання дорівнює 0.

%

Відступ у відсотках відносно батьківського елемента.

auto

Браузер самостійно обчислить відступ.

initial

Встановлює властивість у значення без задання

inherit

Вказує на спадковість властивості від свого батьківського елемента.

Значення без задання: 0
Наслідує: Ні
Анімується: Так
JavaScript синтаксис: object.style.margin="100px 50px"

Переглядачі

Переглядач
margin

1.0

6.0

1.0

1.0

3.5

Переглядач
margin

1.0

1.0

1.0


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Динамічний приклад

Демонстрація роботи властивості

Синтаксис властивості

.box {


	margin: 16px auto;


}

Додаткові посилання