css властивість column-span


Властивість column-span визначає, як повинен відображатися елемент в багатоколонковому тексті - займати ширину всіх колонок або тільки одну з них.

Властивість `column-span`

Цю властивість зазвичай застосовують для заголовків тексту або зображень, які не повинні розбиватися на колонки.

Елемент, який охоплює декілька стовпчиків, називається "елемент, що охоплює".

Синтаксис

column-span: none|all|initial|inherit;

Властивість column-span може отримувати 4 значення:

none

Елемент займає ширину однієї колонки. Без задання

all

Елемент займає все колонки.

initial

Встановлює цю властивість в значення без задання

inherit

Успадкує значення властивості від свого батьківського елемента

Значення без задання: none
Наслідує: Ні
Анімується: Ні
JavaScript синтаксис: object.style.columnSpan="all"

Переглядачі

Переглядач
column-span

1.0 -webkit-

10.0

Не підтримується

3.0 -webkit-

11.1

12.0

Переглядач
column-span

1.0 -webkit-

Не підтримується

3.0 -webkit-


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Значення у дії

Приклад використання

Елемент буде займати всі колонки.

h2 { 


  column-span: all; 


}

Додаткові посилання