css властивість text-underline-position


Властивості text-underline-position визначає позицію підкреслення, зазначеного для елементу.

Властивість використовується разом з властивістю text-decoration-line (або властивістю text-decoration), щоб визначити, де повинна розміщуватися лінія.

Приймає в якості значень ключові слова: under, left, right.

Нотатка:

Властивість дуже погано підтримується сучасними браузерами. Значення left i right взагалі не працюють.

Синтаксис

text-underline-position: auto | under | left | right

Властивість text-underline-position може отримувати 4 значення:

auto

Лінія розташовується стандартно. Значення без задання.

under

Аналогічно до auto.

left

Якщо текст написаний вертикально, розташовує лінію ліворуч.

right

Якщо текст написаний вертикально, розташовує лінію праворуч.

Значення без задання: auto
Наслідує: Так
Анімується: Ні
JavaScript синтаксис: element.style.textDecoration = '';

Переглядачі

Переглядач
text-underline-position

57

ні

52

9

ні


Мобільних переглядачів ще не додано.


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Синтаксис властивості

p {


  text-decoration: underline;


  text-underline-position: under;


}

Додаткові посилання