css властивість page-break-after


Властивість page-break-after додає розрив сторінки при друку документа після заданого елемента.

Ця властивість стосується елементів блоку, які генерують контейнер. Він не застосовуватиметься до порожнього <div> (або того, що абсолютно позиціований), який не генерує контейнер.

Порада:

Зауважте, що замість властивісті page-break-after можна використовувати більш загальну властивість break-after. Ця нова властивість також обробляє переривання стовпців та регіонів і є синтаксично більш сумісною з перериванням сторінки. Перш ніж використовувати page-break-after, перевірте, чи можна використовувати замість неї break-after. У майбутньому page-break-after використовуватиметься все рідше на користь break-after.

Нотатка:

Браузери Firefox, Chrome и Safari не підримують значення avoid, left i right.

Синтаксис

page-break-after: auto|always|avoid|left|right|initial|inherit

Властивість page-break-after може отримувати 7 значень:

auto

Вставляє розрив сторінки при необхідності

always

Завжди додає розрив сторінки після елемента

avoid

Забороняє розрив сторінки після елемента

left

Пропускає одну або дві сторінки після елемента, щоб наступна сторінка при друку була парною

right

Пропускає одну або дві сторінки після елемента, щоб наступна сторінка при друку була непарною

initial

Встановлює властивість у значення без задання

inherit

Вказує на спадковість властивостей від свого батьківського елемента

Значення без задання: auto
Наслідує: Ні
Анімується: Ні
JavaScript синтаксис: object.style.pageBreakAfter="always"

Переглядачі

Переглядач
auto, always

1.0

4.0

1.0

1.2

7.0

12.0

avoid, left, right

1.0

4.0

Не підтримується

1.2

7.0

12.0

Переглядач
auto, always

1.0

1.0

1.3

avoid, left, right

1.0

Не підтримується

1.3


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Значення у дії

Приклад використання

Завжди вставляє page-break-after після кожного елемента

(при друку)

@media print {


    footer {page-break-after: always;}


}

Додаткові посилання