css властивість font-size-adjust


Властивість font-size-adjust дає кращий контроль розміру шрифту, коли перший обраний шрифт недоступний.

Властивість `font-size-adjust`

Розмір шрифту, який відображається залежить більшою мірою не від властивості font-size, яка визначає лише загальний розмір шрифту, а від співвідношення значень властивості font-size і величиниx-height (x-height - це різниця між розміром малої літери "x" і великої літери "X" для певного шрифту). Це співвідношення називається аспектом шрифту і розраховується за формулою: аспект = font-size / x-height.

Проблему розмірів вирішує властивість font-size-adjust (вона дозволяє змінювати аспект шрифту), яка змусить виглядати другий шрифт такого ж розміру, як і перший.

Синтаксис

font-size-adjust: number|none|initial|inherit;

Властивість font-size-adjust може отримувати 4 значення:

number

Визначає значення аспекту для використання

none

Не регулює розмір шрифту

initial

Модифікує всі рядкові символи як заголовні зменшеного розміру

inherit

Вказує на спадковість властивостей від свого батьківського елемента

Значення без задання: none
Наслідує: Так
Анімується: Так
JavaScript синтаксис: object.style.fontSizeAdjust="0.58"

Переглядачі

Переглядач
font-size-adjust

Не підтримується

Не підтримується

3.0

Не підтримується

Не підтримується


Мобільних переглядачів ще не додано.


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Значення у дії

Приклад використання

Приклад використання

Визначає, що розмір шрифту буде незалежним від сімейства шрифтів ("Verdana" має значення аспекту 0.58)

div {


    font-size-adjust: 0.58;


}

Додаткові посилання