css властивість column-fill


Властивість column-fill визначає, як заповнювати стовпці - збалансовувати чи ні.

Зміст може бути або збалансований, а значить, вміст у всіх стовпцях буде мати однакову висоту, або, якщо використовувати auto, просто заповнить вільний простір.

Нотатка:

На даний момент використання цієї властивості обмежене і не працює в жодному сучасному браузері!

Синтаксис

column-fill: balance|auto|initial|inherit;

Властивість column-fill може отримувати 5 значень:

auto

Стовпці заповнюються послідовно. Ширина стовпчиків буде різною.

balance

Контент рівномірно розподіляється між колонок. Ширина стовпчиків буде однаковою. Без задання.

balance-all

Контент рівномірно розподіляється між колонок. При друку це правило відноситься до всіх сторінок.

initial

Встановлює властивість у значення без задання.

inherit

Вказує на спадковість властивості від свого батьківського елемента (якщо відповідна властивість встановлена).

Значення без задання: balance
Наслідує: Ні
Анімується: Ні
JavaScript синтаксис: object.style.columnFill="auto"

Переглядачі

Переглядач
column-fill

50.0

10.0

52
13.0 -moz-

7.0

37.0

12.0

Переглядач
column-fill

Не підтримується

52
13.0 -moz-

7.1


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Приклад використання

Синтаксис

div { 


  -moz-column-fill: auto; /* Firefox */ 


  column-fill: auto; 


}

Додаткові посилання