css властивість all


Універсальна властивість, яка скидає всі значення властивостей в значення без задання чи успадковані, за винятком властивостей direction і unicode-bidi.

Синтаксис

all: initial|inherit|unset;

Властивість all може отримувати 3 значення:

initial

Встановлює цю властивість в значення без задання

inherit

Успадкує значення властивості від свого батьківського елемента

unset

Якщо властивість успадковується, то його значення приймається як inherit, в іншому випадку воно приймається як initial.

Значення без задання: none
Наслідує: Ні
Анімується: Так
JavaScript синтаксис: object.style.all="initial"

Переглядачі

Переглядач
all

37

27

24


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Змінить всі властивості, що застосовуються до елемента або батьківського елемента до їх значень без задання:

div {


    background-color: yellow;


    color: red;


    all: initial;


}

Додаткові посилання