css властивість all


Універсальна властивість, яка скидає всі значення властивостей в значення без задання чи успадковані, за винятком властивостей direction і unicode-bidi.

Синтаксис

all: initial|inherit|unset;

Властивість all може отримувати 3 значення:

initial

Встановлює цю властивість в значення без задання

inherit

Успадкує значення властивості від свого батьківського елемента

unset

Якщо властивість успадковується, то його значення приймається як inherit, в іншому випадку воно приймається як initial.

Значення без задання: none
Наслідує: Ні
Анімується: Так
JavaScript синтаксис: object.style.all="initial"

Переглядачі

Переглядач
all

37

27

24


Мобільних переглядачів ще не додано.


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Змінить всі властивості, що застосовуються до елемента або батьківського елемента до їх значень без задання:

div {


    background-color: yellow;


    color: red;


    all: initial;


}

Додаткові посилання