css властивість page-break-before


Властивість page-break-before додає розрив сторінки при друку документа перед заданим елементом.

Ця властивість стосується елементів блоку, які генерують контейнер. Він не застосовуватиметься до порожнього <div> (або того, що абсолютно позиційований), який не генерує контейнер.

Порада:

Зауважте, що замість властивості page-break-before можна використовувати більш загальну властивість break-before. Ця нова властивість також обробляє переривання стовпців та регіонів і є синтаксично більш сумісною з перериванням сторінки. Перш ніж використовувати page-break-before, перевірте, чи можна використовувати замість неї break-before. У майбутньому page-break-before використовуватиметься все рідше на користь break-before.

Нотатка:

Браузер Firefox не підримує значення avoid, left i right. Жоден із браузерів не підтримує avoid.

Синтаксис

page-break-before: auto|always|avoid|left|right|initial|inherit

Властивість page-break-before може отримувати 7 значень:

auto

Вставляє розрив сторінки при необхідності

always

Завжди додає розрив сторінки після елемента

avoid

Забороняє розрив сторінки після елемента

left

Пропускає одну або дві сторінки після елемента, щоб наступна сторінка при друку була парною

right

Пропускає одну або дві сторінки після елемента, щоб наступна сторінка при друку була непарною

initial

Встановлює властивість у значення без задання

inherit

Вказує на спадковість властивостей від свого батьківського елемента

Значення без задання: auto
Наслідує: Ні
Анімується: Ні
JavaScript синтаксис: object.style.pageBreakBefore="always"

Переглядачі

Переглядач
auto, always

1.0

4.0

1.0

1.2

7.0

12.0

avoid, left, right

1.0

4.0

Не підтримується

1.2

7.0

12.0

Переглядач
auto, always

1.0

1.0

1.3

avoid, left, right

1.0

Не підтримується

1.3


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Значення у дії

Приклад використання

Завжди вставляє page-break- before після кожного елемента

(при друку)

@media print {


    h1 {page-break-before: always;}


}

Додаткові посилання