css властивість border-left-width


Властивість border-left-width дозволяє встановити товщину лівої межі елементу.

Властивість `border-left-width`

Значення без задання дорівнює medium.

Для того, щоб показати межу, обов’язково потрібно її стилізувати, за допомогою border-bottom-style або border-style.

Специфікація не визначає чітко товщину кожного з ключових слів (thin, medium, thick). Проте вимагає, щоб вони розташовувалися один за одним: thin ≤ medium ≤ thick, та мали постійне значення в межах одного документу.

Порада:

Ви також можете використовувати border-width, щоб задати товщину для всіх меж елементу, або border-left, щоб задати всі властивості для лівої межі.

Порада:

Завжди оголошуйте властивість border-style перед властивістю border-left-width. У елемента мають бути визначені кордони, перш ніж Ви зможете змінити їх колір.

Синтаксис

border-left-width: medium|thin|thick|length|initial|inherit;

Властивість border-left-width може отримувати 6 значень:

medium

Лінія середньої товщини (3 пікселі)

thin

Тонка лінія. Значення в пікселях може змінюватися в залежності від браузера, але зазвичай становить 1 піксель

thick

Лінія великої товщини (6 пікселів)

length

Для точного встановлення товщини можна використовувати будь-які одиниці прийняті в CSS.

initial

Встановлює властивість у значення без задання

inherit

Вказує на спадковість властивості від свого батьківського елемента

Значення без задання: medium
Наслідує: Ні
Анімується: Так
JavaScript синтаксис: object.style.borderLeftWidth="5px"

Переглядачі

Переглядач
border-left-width

1.0

4.0

1.0

1.0

3.5

Переглядач
border-left-width

1.0

1.0

1.0


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Динамічний приклад

Демонстрація роботи властивості

Демонстрація роботи властивості

Приклад використання властивості

Визначення товщини лівої границі

p { 


  border-style: solid; 


  border-left-width: 15px; 


}

Додаткові посилання