css властивість font-variant-east-asian


Властивість font-variant-east-asian дозволяє контролювати заміщення гліфів та їх розмір у текстах, які написані мовами Східної Азії.

Властивість `font-variant-east-asian`

Властивість font-variant-east-asian є однією з властивостей, представлених у CSS3, для того, щоб увімкнути різні функції, пов'язані з шрифтами, які можуть покращити зовнішній вигляд тексту на сторінці. Ця власність використовується для керування замінами та розмірами символів в східноазіатському тексті, наприклад, японською та китайською мовами.

Синтаксис

font-variant-east-asian: normal | [ <east-asian-variant-values> || <east-asian-width-values> || ruby ]

Властивість font-variant-east-asian може отримувати 4 значення:

normal

Вказує, що жодна з наведених нижче функцій не активована.

<east-asian-variant-values>

Ці значення контролюють відображення альтернативних гліфів:

 • normal
 • jis78
 • jis83
 • jis90
 • jis04
 • simplified
 • traditional
<east-asian-width-values>

Ці значення контролюють розмір цифр, що використовується для східноазіатських символів. Можливі два значення:

 • proportional-width, що активізує набір фігур, де всі цифри різних розмірів. Це відповідає значенню OpenType pwid;
 • full-width, що активує набір фігур, де всі цифри мають однаковий розмір, що дозволяє їх легко вирівнювати, як у таблицях. Це відповідає значенням OpenType fwid.
ruby

Це ключове слово зумовлює використання спеціальних гліфів для рубінових символів.

Оскільки вони зазвичай менші, творці шрифтів часто розробляють спеціальні форми, для поліпшення контрасту. Це ключове слово відповідає значенню OpenType ruby.

Значення без задання: normal
Наслідує: Так
Анімується: Ні
JavaScript синтаксис: object.style.fontVariantEastAsian

Переглядачі

Переглядач
font-variant-east-asian

63.0

Не підтримується

34.0

Не підтримується

50.0

Не підтримується

Переглядач
font-variant-east-asian

63.0

34.0

Не підтримується


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Динамічний приклад

Приклад використання

Синтаксис

font-variant-east-asian: normal;


font-variant-east-asian: ruby;


font-variant-east-asian: jis78;       


font-variant-east-asian: jis83;     


font-variant-east-asian: jis90;      


font-variant-east-asian: jis04;   


font-variant-east-asian: simplified;  


font-variant-east-asian: traditional; 


font-variant-east-asian: full-width;   


font-variant-east-asian: proportional-width;


font-variant-east-asian: ruby full-width jis83;

font-variant-east-asian: inherit;


font-variant-east-asian: initial;


font-variant-east-asian: unset;

Додаткові посилання