css властивість outline-offset


Властивість outline-offset встановлює відстань між контуром та кордоном елемента (властивість border).

Властивість `outline-offset`

Без задання контури розташовані безпосередньо біля краю кордону. Використовуючи outline-offset, ви можете ромістити за межами кордону.

Простір між елементом та його контуром прозорий; іншими словами, той же самий, що і фон батьківського елемента.

Синтаксис

outline-offset: length|initial|inherit;

Властивість outline-offset може отримувати 3 значення:

length

Задає між контуром та кордоном елемента. Від'ємне значення відобразить контур всередині елемента, додатнє - навколо елемента.

initial

Встановлює властивість у значення без задання

inherit

Вказує на спадковість властивості від свого батьківського елемента.

Значення без задання: 0
Наслідує: Ні
Анімується: Так
JavaScript синтаксис: object.style.outlineOffset="15px"

Переглядачі

Переглядач
outline-offset

1.0

Не підтримується

1.5

3.1

12.1

15.0

Переглядач
outline-offset

1.0

1.5

3.2


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Значення у дії

Приклад використання

Встановлює відстань в 15px

div {


    border: 2px solid black;


    outline: 2px solid red;


    outline-offset: 15px;


}


Встановлює відстань в 15px

div { 


  border: 2px solid black; 


  outline: 2px solid red; 


  outline-offset: 15px; 


} 

Додаткові посилання