css властивість text-decoration-color


Встановлює колір оздоблення тексту, котрий додається через властивість text-decoration.

CSS властивість `text-decoration-color`

CSS властивість text-decoration-color працює тільки на елементах з видимим text-decoration.

Якщо не використовувати text-decoration-color, будь-яке підкреслення, як правило, відображатиметься в тому ж кольорі, що й підкреслений текст. Те саме стосується і перекресленого тексту та тексту з лінією над ним. text-decoration-color дозволяє вказати інший колір для тексту та його оздоблення.

Нотатка:

Safari підтримує властивість -webkit-text-decoration-color.

Нотатка:

Firefox до версії 36 підтримує властивість -moz-text-decoration-color.

Порада:

При одночасному налаштуванні декількох властивостей оздоблення рядка, можливо, буде зручніше скористатися властивістю text-decoration.

Синтаксис

text-decoration-color: color|initial|inherit;

Властивість text-decoration-color може отримувати 3 значення:

color

Колір оздоблення тексту.

initial

Встановлюється без задання.

inherit

Успадковує це значення від свого батьківського елемента.

Значення без задання: Співпадає з кольором тексту
Наслідує: Ні
Анімується: Так
JavaScript синтаксис: object.style.textDecorationColor="red"

Переглядачі

Переглядач
text-decoration-color

57.0

Не підтримується

36.0
6.0 -moz-

7.1 -webkit-

Не підтримується

44.0

Переглядач
text-decoration-color

Не підтримується

36.0
6.0 -moz-

8.0 -webkit-


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Приклад використання

Лінія під посиланням буде червоного кольору

<!DOCTYPE HTML>


<html>


 <head> 


 <meta charset="utf-8"> 


 <title>text-decoration-color</title> 


 <style> 


  a { 


   text-decoration-color: red; 


  } 


 </style> 


</head> 


<body> 


 <a href="page/1.html">Посилання</a> 


</body> 


</html>

Синтаксис властивості

p { 


 text-decoration: underline; 


 -moz-text-decoration-color: red; /* Для Firefox */ 


 text-decoration-color: red; 


} 

Додаткові посилання