css властивість page-break-inside


Властивість page-break-inside додає розрив сторінки при друку документа всередині елемента.

Ця властивість стосується елементів блоку, які генерують контейнер. Він не застосовуватиметься до порожнього <div> (або того, що абсолютно позиційований), який не генерує контейнер.

Порада:

Зауважте, що замість властивості page-break-inside можна використовувати більш загальну властивість break-inside. Ця нова властивість також обробляє переривання стовпців та регіонів і є синтаксично більш сумісною з перериванням сторінки. Перш ніж використовувати page-break-inside, перевірте, чи можна використовувати замість неї break-inside. У майбутньому page-break-inside використовуватиметься все рідше на користь break-inside.

Синтаксис

page-break-inside: auto|avoid|initial|inherit;

Властивість page-break-inside може отримувати 4 значення:

auto

Вставляє розрив сторінки при необхідності

avoid

Забороняє розрив сторінки після елемента

initial

Встановлює властивість у значення без задання

inherit

Вказує на спадковість властивостей від свого батьківського елемента

Значення без задання: auto
Наслідує: Ні
Анімується: Ні
JavaScript синтаксис: object.style.pageBreakInside="avoid"

Переглядачі

Переглядач
page-break-inside

1.0

8.0

19.0

1.3

7.0

12.0

Переглядач
page-break-inside

1.0

19.0

1.3


Мобільних переглядачів ще не додано.

Приклади


Значення у дії

Приклад використання

Забороняє розрив сторінки в середині параграфу (при друку)

@media print {


    p {page-break-inside: avoid;}


}

Додаткові посилання